Chi phí thăm bệnh trong bảo hiểm du lịch là gì?

Trong bảo hiểm du lịch, chi phí thăm bệnh là chi phí đi lại và ăn ở cho một người thân hoặc một người bạn của người được bảo hiểm đến thăm viếng khi người được bảo hiểm phải nằm viện (trên từ 3 đến 10 ngày, tuỳ quy định của từng công ty bảo hiểm) ở nước ngoài do hậu quả của thương tích hoặc bệnh tật mắc phải trong chuyến đi.

 

Công ty bán bảo hiểm du lịch chỉ chi trả chi phí thăm bệnh sau khi đánh giá việc thăm bệnh là cần thiết dựa trên các cơ sở sức khỏe của người được bảo hiểm và yêu cầu thăm viếng. Ngoài ra, một số công ty bảo hiểm quy định rõ điều kiện thanh toán chi phí này là người được bảo hiểm đang nằm viện không có người lớn hoặc thành viên gia đình của người đó đi cùng chuyến đi.

 

Mức thanh toán tối đa cho chi phí thăm bệnh tuỳ thuộc vào gói bảo hiểm du lịch và tuỳ vào công ty bán bảo hiểm du lịch mà bạn chọn.

 

Phần lớn (không phải tất cả) các gói bảo hiểm du lịch quốc tế trên thị trường có quyền lợi chi phí thăm bệnh. Vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ để chắc chắn gói bảo hiểm mà bạn chọn mua có bao gồm quyền lợi này. Bạn cũng đừng quên so sánh phí và quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm du lịch từ những công ty uy tín hiện có mặt tại website GoBear để dễ dàng tìm thấy gói bảo hiểm phù hợp nhất với bạn nhé.

 

" "