* Lãi suất được cung cấp bởi ngân hàng hoặc do GoBear liên hệ trực tiếp ngân hàng và chỉ mang tính tham khảo. Ngân hàng sẽ xác nhận lãi suất chính xác khi duyệt khoản vay. Lãi suất được cập nhật tháng 2/2019.