* Mức phí trên chỉ mang tính tham khảo. Công ty bảo hiểm sẽ xác nhận mức phí chính xác khi duyệt gói bảo hiểm.