Để có thể tiến hành giao dịch trên sàn chứng khoán, trước hết các chủ đầu tư nên nắm vững những kiến thức về các loại lệnh chứng khoán cơ bản, cách sử dụng trong giao dịch để áp dụng trên sàn chứng khoán một cách hiệu quả và tránh sai sót trong quá trình tham gia. Vì thế GoBear sẽ tổng hợp các loại lệnh chứng khoán cơ bản mà người chơi phải biết qua bài viết sau.

cac loai lenh chung khoan co ban

Tổng hợp các loại lệnh chứng khoán cơ bản mà người chơi phải biết

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) - (At-the-opening)

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
   
 • Nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh thì đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá thời điểm mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh.
   
 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa. Lệnh ATO sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định được giá mở cửa. Nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
lenh-giao-dich-tai-muc-gia-khop

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) - (At-the-opening)

Lệnh giới hạn (LO) - (Limit Order)

 • Lệnh LO là lệnh tiến hành mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá ổn định hoặc tốt hơn. Tính giới hạn là mức tối đa người giao dịch muốn mua bán nhưng có giá tốt hơn giá bạn mong muốn thì càng tốt và sẽ giao dịch thành công giá đó. 
 • Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
lenh-gioi-han-LO-limited-order

Lệnh giới hạn (LO) - (Limit Order)

cta dich vu ngan hang

Lệnh thị trường trên sàn HSX (MP) - (Market Price)

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá tốt nhất, tức là mức giá bán thấp nhất hoặc giá mua cao nhất đang hiện có trên thị trường.
   
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
   
 • Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
   
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
   
 • Nếu giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì theo lệnh thị trường sẽ được chuyển dễ dàng thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
   
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục và nếu không có lệnh giới hạn đối ứng thì sẽ tự động tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
   
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì lệnh mua MP sẽ khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.
lenh-thi-truong-tren-san-HSX-(MP)-market-price

Lệnh thị trường trên sàn HSX (MP) - (Market Price)

Lệnh thị trường trên sàn HNX

Trên sàn HNX hiện có 3 loại lệnh phổ biến với lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện đang có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục. Cụ thể như sau:

 • Lệnh MAK: là Lệnh Thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh.
   
 • Lệnh MOK: là Lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì Lệnh sẽ bị hủy ngay trên Hệ thống trước khi vào đến Bảng giá.
   
 • Lệnh MTL: là Lệnh Thị trường sau khi khớp nếu còn dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh Giới hạn LO.

Lệnh điều kiện (lệnh chờ)

Lệnh chờ là lệnh được giới hạn nhưng duy trì trong nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hoặc hết thời gian cho phép khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh mà chưa được khớp.

Trường hợp trong ngày giao dịch lệnh sẽ được tự động đưa lên sàn đối với thời gian duy trì lệnh giới hạn như sau:

 • Giá được nằm trong khoảng trần/sàn
 • Đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác của một lệnh thông thường ( sức mua, khối lượng..)
 • Cuối cùng, lệnh có thể được khớp từng phần và phần còn lại sẽ vẫn tiếp tục còn hiệu lực.
lenh-dieu-kien-lenh-cho

Lệnh điều kiện (lệnh chờ)

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) - At The Closing

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
   
 • Nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh thì đợt khớp lệnh định kỳ chỉ xác định được giá đóng cửa, sẽ không xác định được giá khớp lệnh.
   
 • Sau khi hết phiên giao dịch, Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ và không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
klenh giao dich tai muc gia

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) - At The Closing

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO) - Post Limit Order

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán với mức giá tại thời điểm đóng cửa (sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa).
   
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
   
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá được thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
   
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
   
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ cùng đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.
lenh-khop-lenh-sau-gio-(PLO)-post-limit-order

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO) - Post Limit Order

KẾT

Chỉ cần nắm vững được kiến thức các loại lệnh chứng khoán cơ bản quan trọng trên, GoBear tin rằng các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc các chủ đầu tư sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công!

cta tai chinh ca nhan

 

Nick

Với hơn hơn 5 năm tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm tài chính như vay tín chấp, thẻ tín dụng, và các loại bảo hiểm, tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho các bạn độc giả.

Xem thêm