Trước khi thông qua một khoản vay, ngân hàng hoặc công ty tài chính sẽ tìm hiểu điểm tín dụng của khách hàng để xác định khách hàng này có đủ điều kiện để vay, mức lãi suất và hạn mức tín dụng.

Điểm tín dụng của mỗi cá nhân và doanh nghiệp được xếp hạng bởi Trung tâm Thông tin Tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước (CIC) dựa trên thông tin tín dụng của cá nhân/doanh nghiệp đó về việc thanh toán khoản vay/mua bảo hiểm/thẻ tín dụng bao gồm lịch sử vay, lãi suất, thời gian thanh toán, và địa điểm giao dịch.

Khi nào bạn bị điểm tín dụng xấu?

Trên hệ thống CIC, bạn sẽ được xếp vào một trong năm nhóm sau:

  • Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn (nợ không quá hạn từ 1 đến dưới 10 ngày)
  • Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý (nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày)
  • Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn (nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày)
  • Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ (nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày)
  • Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn (nợ quá hạn trên 360 ngày)

 

Nếu bạn nằm trong nhóm 3 – 5, bạn được xem là khách hàng có điểm tín dụng xấu và gần như tất cả các ngân hàng/công ty tài chính sẽ không duyệt hồ sơ vay của bạn. Tìm hiểu thêm về các nhóm nợ và ảnh hưởng của nó đến khả năng vay tín chấp của bạn.

Làm gì khi bị điểm tín dụng xấu?

  • Việc đầu tiên bạn cần làm để cải thiện điểm tín dụng là thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
  • Tiếp theo, bạn cần phải trả dứt điểm hoặc trả bớt các khoản nợ. Khi các khoản nợ giảm đi, điểm tín dụng của bạn sẽ được nâng lên.
  • Vay trong khả năng chi trả của bạn. Bạn cần xác định các khoản thu nhập và khả năng trả nợ trước khi quyết định vay ngân hàng/công ty tài chính. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế phát sinh nợ và chậm trả nợ.
  • Cuối cùng, bạn không nên vay nhiều khoản liên tục, vì điều này sẽ khiến bạn bị nợ bao vây, dẫn đến khả năng chi trả giảm và điểm tín dụng cũng sẽ giảm theo.

GoBear Team

Content Writer

Xem thêm