Trên toàn thế giới, có khoảng 50% người dùng chưa có cơ hội tiếp xúc với dịch vụ tài chính ngân hàng. Việc khó tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng cơ bản đã tạo ra các rào cản lớn cho người dùng giải quyết khó khăn tài chính. Song song đó cũng ngăn trở các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ vay tiền nhanh để người dùng có ngay tiền cho việc họ cần.

tit titm

Abbie

Content Writer

Xem thêm