1. Tình hình lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất 2020

 

tinh-hinh-lai-suat-ngan-hang-vpbank

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố biểu lãi suất huy động mới nhất cho khách hàng cá nhân tháng 7. Theo đó lãi suất ngân hàng VPBank được điều chỉnh giảm ở tất cả các kì hạn gửi. Trong đó các kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,3% và giảm mạnh ở kỳ hạn từ 6 - 12 tháng đồng loại giảm đến 0,7%.

2. Biểu lãi suất ngân hàng VP Bank cho tiết kiệm thường và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-tiet-kiem-thuong-tien-gui-co-ky-han

 

Theo công bố lãi suất ngân hàng VPbank mới niêm yết lãi suất kì hạn 1 - 36 tháng khác nhau tại các hạn mức tiền gửi tiết kiệm: Nhỏ hơn 300 triệu (lãi suất từ 3,5% - 6%/năm); từ 300 triệu đến dưới 3 tỉ (lãi suất 3,6% - 6,2%/năm); từ 3 tỉ đến dưới 10 tỉ (lãi suất 3,6% - 6,2%/năm); từ 10 tỉ đến dưới 50 tỉ (lãi suất 3,7% - 6,3%/năm) và số tiền từ 50 tỉ trở lên (lãi suất 3,7% - 6,5%/năm).

Mức lãi suất tiết kiệm thường niêm yết tại quầy sau khi giảm giao động trong phạm vi 3,5% - 6,5%/năm, áp dụng các kì hạn từ 1 đến 36 tháng. Như vậy, mức lãi suất ngân hàng VPbank cao nhất trong tháng này là 6,5%, được áp dụng khi khách hàng có khoản tiền gửi từ 50 tỷ trở lên ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Bên cạnh đó, cùng với hình thức gửi tiền có kỳ hạn thông thường tại quầy, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn với sản phẩm gửi tiền tiết kiệm trực tuyến với mức lãi suất ưu đãi cao hơn 0,1 - 0,2 điểm % tại một số kì hạn. Đồng thời, lãi suất ngân hàng VPbank cũng có ưu đãi riêng dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên. Với các đối tượng nãy, lãi suất ngân hàng VPBank khi gửi khoản tiền từ 100 triệu kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, sẽ cao hơn 0,1% so với lãi suất niêm yết tại quầy (lãi suất được nhận không vượt quá 4,25%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng).

3. Biểu lãi suất ngân hàng VP Bank cho tiết kiệm trả lãi trước/ định kỳ tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước/ định kỳ trên kênh online

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-tiet-kiem-tra-lai-truoc-tien-gui-co-ky-han-linh-lai-truoc

 

Với gói tiết kiệm trả lãi trước tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước trên kênh online, lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là ở kỳ hạn 36 tháng cho số tiền trên 5 tỷ. Hiện tại lãi suất cho hạn mức này đang là 5,41%/năm. Trong khi lãi suất ngân hàng VPBank thấp nhất với loại tiết kiệm này là 3,47%/ năm cho hạn mức tiết kiệm nhỏ hơn 5 tỷ. 
 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-tiet-kiem-tra-lai-dinh-ky-tien-gui-co-ky-han-linh-lai-dinh-ky

 

Với gói tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ trên kênh online, lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là dành cho kỳ hạn 18 và 24 tháng, trả lãi hàng năm với mức lãi 5,97%/năm. Trong khi mức lãi suất tháp nhất là lãi suất trả lãi hàng tháng cho kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng 3,52%/năm.

Riêng đối với khách hàng thuộc Phân khúc khách hàng Ưu tiên, có hạn mức tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng VPBank cho cả hai gói tiết kiệm trả lãi trước/ định kỳ tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước/ định kỳ trên kênh online được quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động tại quầy hiện hành cộng (+) 0.1%/năm. Dù vậy lãi suất ngân hàng VPBank được nhận không vượt quá 4.25%/ năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng (quy đổi cuối kỳ). Tuy nhiên, trường hợp mức lãi suất trong ngày của VPBank cao hơn mức lãi suất trần theo quy định của NHNN thì mức lãi suất được áp dụng là lãi suất trần của NHNN.

4. Biểu lãi suất ngân hàng VPBank cho các gói tiết kiệm

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-cac-goi-tiet-kiem

 

Bên cạnh các gói tiết kiệm thông thường, ngân hàng VPBank còn có các gói tiết kiệm Easy Savigns, Easy [email protected] tại quầy, Tiết kiệm Bảo toàn Thịnh Vượng, Standard Savings, Dream Savings,... Với các gói tiết kiệm này, lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là 6,4%/ năm cho kỳ hạn 36 tháng ở gói tiết kiệm Bảo toàn Thịnh Vượng. Đồng thời, lãi suất thấp nhất là 3,7%/ năm cho kỳ hạn tiết kiệm 1, 2 tháng gói tiết kiệm Standard Savings.

5. Biểu lãi suất ngân hàng VPBank cho gói tiết kiệm An Thịnh Vượng

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-goi-tiet-kiem-an-thinh-vuong

 

Tiết kiệm An Thịnh Vượng phù hợp với những khách hàng gửi tiết kiệm với mong muốn được sinh lời trên số tiền gửi cũng như nhận được nhiều ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn. Lãi suất ngân hàng VPBank cho gói tiết kiệm này tùy thuộc vào hình thức lĩnh lãi: cuối kỳ, lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ.

Theo đó, mức lãi suất cao nhất là 6,4%/năm cho các khách hàng gửi trên 50 tỷ với kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng và hình thức lĩnh lãi là lĩnh lãi cuối kỳ. Ngược lại, lãi suất thấp nhất mà ngân hàng đưa ra là 3,47% cho các khách gửi dưới 5 tỷ, lấy lãi trước và kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 2 tháng.

6. Biểu lãi suất ngân hàng VPBank cho gói tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-goi-tiet-kiem-phat-loc-thinh-vuonglai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-goi-tiet-kiem-phat-loc-thinh-vuong

 

Gói tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, thích hợp với khách hàng không có nhu cầu sử dụng tiền mặt thường xuyên và mong muốn được sinh lời cao nhất trên số tiền gửi. Lãi suất ngân hàng VPBank dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm theo gói này cũng được chia thành hình thức lĩnh lãi: cuối kỳ, lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ. Tuy nhiên, với gói tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng, bạn có hai lựa chọn hoặc nhận lãi tại quầy hoặc nhận trên kênh online. 

Theo biểu lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất, lãi suất cao nhất đối với gói tiết kiệm này là 6,7%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trên 50 tỷ, nhận lãi trên các kênh online và có kỳ hạn gửi tiết kiệm là 24 tháng hoặc 36 tháng. Trong khi lãi suất thấp nhất là dành cho khách gửi ngắn hạn từ 1 tháng đến 2 tháng, nhận lãi trước và có số tiền gửi thấp hơn 5 tỷ với mức lãi suất chỉ 3,57%/năm.

7. Biểu lãi suất ngân hàng VPBank cho gói tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng

 

lai-suat-ngan-hang-vpbank-cho-goi-tiet-kiem-tai-loc-thinh-vuong

 

Gói tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng là giải pháp tận dụng số tiền nhàn rỗi để sinh lời hiệu quả. Gói tiết kiệm này có 3 hình thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ với thời hạn tiền gửi từ ngắn hạn 2 tháng đến dài hạn 36 tháng. Khác biệt giữa gói Tài Lộc Thịnh Vượng và Phát Lộc Thịnh Vượng là với gói Tài Lộc Thịnh Vượng khách hàng được phép rút toàn bộ tiền trước hạn, khi đã duy trì khoản tiền gửi đủ thời gian cam kết không rút trước hạn (có thể là ½ hoặc ⅔ kỳ hạn gửi).

Lãi suất ngân hàng VPBank dành cho gói tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng dao động từ lãi suất thấp nhất 3,57%/ năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm ngắn hạn 2 tháng và tiền gửi dưới 5 tỷ. Trong khi mức lãi suất cao nhất là 6,3%/ năm cho khách hàng gửi tiết kiệm dài hạn từ 15 đến 36 tháng với số tiền gửi trên 50 tỷ và chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

8. Biểu lãi suất ngân hàng VPBank cho các tài khoản thanh toán 

Ngân hàng VPBank áp dụng cùng một mức lãi suất không kỳ hạn cho các loại TKTT thường, TKTT payroll, TKTT Executive Package, TK chuyển đổi từ W4 sang T24, TKTT VPSuper, TKTT VPStaff và tài khoản thanh toán của khối tiểu thương. Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất 2020 cho mức trần lãi này là 0,1%/năm.

Kết

Trong bối cảnh nền kinh tế còn chịu nhiều ảnh hưởng và chưa hồi phục hoàn toàn, khi bước vào tháng 7, lãi suất ngân hàng VPBank có chiều hướng giảm trên nhiều kỳ hạn. Trong đó thấp nhất ở mức 6,5%/ năm thấp hơn tháng 6/2020 (ở mức 7,3%/năm). Theo dự báo từ các nhà phân tích, lãi suất ngân hàng VPBank trong các tháng cuối năm 2020 có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 có lây lan và diễn biến phức tạp như tháng 3 hay không.

Mức lãi suất này của VPBank thuộc về nhóm lãi suất khá tốt, nhưng chưa hẳn là cao nhất. Bạn có thể truy cập GoBear để so sánh lãi suất và tìm hiểu thêm lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng khác một cách chi tiết nhất. 

 

tài khoản tiết kiệm