Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank năm 2020. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank áp dụng mức lãi suất 6,0% một năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân. Đây là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Agribank trong năm 2020.

 

Lãi suất ngân hàng agribank


Tình hình lãi suất ngân hàng Agribank trong năm 2020

Năm 2020 ghi nhận biến động mạnh trong nền kinh tế do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, không chỉ các hoạt động kinh doanh buôn bán mà một trong số những điều bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là lãi suất các ngân hàng. Đặc biệt lãi suất ngân hàng Agribank ghi nhận kỳ hạn dao động từ 3,7% một năm đến 6,0% một năm cho khách hàng cá nhân và 3,7% đến 5,5%/năm cho khách hàng doanh nghiệp. Mức lãi suất này được giữ nguyên so với tháng 2 năm 2020, nhưng giảm 0,5% so với tháng 6/2020.

Lãi suất ngân hàng Agribank cho đối tượng khách hàng cá nhân
 

lãi suất ngân hàng a


Trong các mức lãi suất ngân hàng Agribank trong năm 2020 lãi suất cao nhất được áp dụng theo kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. Theo đó khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lãi suất được áp dụng sẽ là 6,0% một năm. 

Trong khi đó các kỳ hạn khác có có mức dao động từ 3,7% cho đến 4,6%/ năm. Mức lãi suất thấp nhất thuộc về các các kỳ hạn ngắn như một tháng đến hai tháng. Cụ thể lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang ở cùng một mức 3,7% một năm giữ nguyên so với tháng 2 năm 2020. Đối với kỳ hạn 3 tháng 4 tháng và 5 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank cùng duy trì ở mức 4,8% 1 năm lãi suất có sự chênh lệch nhiều hơn  cho các kỳ hạn từ 7 đến 8 tháng trong đó cả hai kỳ hạn này đang có mức lãi suất là 5,3% một năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank dành cho các kỳ hạn 9 tháng 10 tháng 11tháng hiện tại đang giữ nguyên ở mức 5,4% một năm. 

Đối với các hình thức tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán Agribank đang áp dụng mức lãi suất trần là 0,2% một năm cho tất cả các thể loại giao dịch tiền gửi này.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp

 

Lãi suất ngân hàng agribank 2


Trong năm 2020 ngân hàng Agribank áp dụng lãi suất đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp  được điều chỉnh giảm trong tất cả các kỳ hạn. Theo đó lãi suất ngân hàng Agribank cho các kỳ hạn từ một tháng hai tháng đến 11 tháng tương đối giống với các kỳ hạn áp dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân. Agribank dành lãi suất cho các kỳ hạn này dao động từ 3,7% một năm đến 4,6% một năm.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn hạn như một tháng hai tháng đang có mức lãi suất chung là 3,7% một năm các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đang có chung một mức lãi suất là 4,0% một năm.  Lãi suất có chiều hướng tăng trong các kỳ hạn 6 tháng 7 tháng 8 tháng, khi đồng thời duy trì ở mức 4,4% một năm. Kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng cùng nhận một mức lãi suất ngân hàng Agribank ở mức 4,6% một năm mức. Lãi suất này được duy trì ở kỳ hạn 11 tháng và chỉ có sự thay đổi ở kỳ hạn từ 12 tháng cho đến 24 tháng, với mức lãi suất ngân hàng Agribank của các kỳ hạn này được duy trì ở mức 5,5% một năm.

 

kỳ hạn tiền gửi

 

Nếu so sánh với mức lãi suất dành cho cùng kỳ hạn nhưng vào tháng 6, các kỳ hạn từ 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng giảm tới 0,5% so với tháng trước.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất 5,5% trong các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng hiện đang là mức lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất. Tuy rằng mức lãi suất  ngân hàng Agribank này thấp hơn so với mức lãi suất cao nhất dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tuy nhiên đây cũng là một mức lãi suất có lợi đối với những nhà đầu tư có kỳ hạn tiền gửi  dài hạn.

Kết

Nhìn chung, tháng đầu tiên trong quý 3 năm 2020 ghi nhận lãi suất ngân hàng Agribank cho tiền gửi tiết kiệm có sự sụt giảm trên cả hai đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Dự kiến, tình hình lãi suất ngân hàng Agribank có thể có biến động mới trong các tháng tiếp theo. Tùy thuộc vào việc dịch bệnh Covid-19 có bùng phát trở lại hay không.

Biến động lãi suất các ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm  thường xuyên được cập nhật trên GoBear. Bạn có thể truy cập website để tìm hiểu thêm về các ngân hàng khác một cách chi tiết nhất. 

 

tài khoản tiết kiệm

 

Thư Lê

Thư Lê

I hope to improve people's financial health and stability through my writing.

Xem thêm