gbklook

พิเศษ! สำหรับลูกค้าโกแบร์

รับส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยว 8% สูงสุด 400 บาท

gbklook
 
  • เพียงกรอกข้อมูลง่ายๆ ที่ปุ่มด้านล่าง สามารถรับส่วนลดได้ทันที
  • ส่วนลดสามารถนำไปใช้ได้เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ส่วนลดนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั่วโลก ยกเว้น บัตร JR Pass, บัตร USJ และบัตร Tokyo Disneyland
  • จองง่าย จ่ายไว รับ E-Ticket สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมใช้งานได้ทันที
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • - รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้จองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
  • - โกแบร์ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณี สมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับ Klook
  • - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของโกแบร์ถือเป็นที่สิ้นสุด