loan landing

citiBank ประกันเดินทางรายเที่ยว

ประกันเดินทางรายเที่ยว

บางคนถามว่า ทำไมเราต้องทำประกันการเดินทาง ซึ่งส่วนมากที่ทำๆ กันก็คือ ประกันเดินทางรายเที่ยว ด้วย คำตอบที่พี่หมีอยากแนะนำก็คือ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือเจ็บป่วยกระทันหันที่ต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ และนอกจากนี้ สำหรับผู้เดินทางไปประเทศในยุโรปจะต้องยื่นประกันภัยการเดินทางเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเช็งเกนอีกด้วย

และสำหรับ ประกันเดินทางรายเที่ยว นั้น คำว่ารายเที่ยวก็คือ จะคุ้มครองเพียงแค่ทริปเดียว ในจำนวนประเทศที่คุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลก (มีเพียงยกเว้นประเทศที่ไม่คุ้มครองเพียงบางประเทศเท่านั้น) ตั้งแต่ขาไปจนถึงขากลับ ตามวันที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันเดินทางรายเที่ยวของคุณ ซึ่งความคุ้มครองส่วนมากในกรมธรรม์นั้น จะเริ่มต้นคุ้มครองแก่ผู้เดินทาง ตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ

รายละเอียดของความคุ้มครอง ประกันเดินทางรายเที่ยว นั้น มีลักษณะคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

1. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถเบิกได้ จะระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน

2. ค่าสินไหมชดเชยกรณีมีการยกเลิกการเดินทาง โดยส่วนมากจะให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่การเดินทางของคุณถูกยกเลิกกระทันหัน เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทางเท่านั้น

3. ค่าสินไหมชดเชยกรณีมีการล่าช้าของเที่ยวบิน ส่วนมาก ประกันเดินทางจะคิดเมื่อมีการล่าช้าของเที่ยวบินเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ระบุเอาไว้ในประกันเดินทาง

4. ค่าสินไหมชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินของผู้เอาประกันสูญหาย หรือเสียหาย

5. ประกันเดินทางรายเที่ยว บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ โดยไม่ว่าคุณจะมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพียงแค่ต้องการคำแนะนำในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจากบริษัทประกันของคุณได้

เอาเป็นว่า หากใครอยากลองวางแผนเที่ยวล่วงหน้า เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่าของประกันการเดินทาง ละก็ พี่หมีและทีมงานอยู่ตรงนี้ คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ประกันการเดินทางรายเที่ยว ได้นะครับ ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการเดินทางประเภทอื่นๆ ลองเข้าไปอ่านได้ที่ประเภทประกันการเดินทางเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ค่าหมอเมืองนอกแพงก็ไม่กลัว ประกันจ่ายให้ -
  • จ่ายเบี้ยหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน -
  • สะดวก จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ คุ้มครองทันที -
  • ทริปล่าช้า ทริปยกเลิก เรียกค่าชดเชยได้ -
  • ทำวีซ่าเชงเก็นไปยุโรปไม่ผ่าน คืนเบี้ยประกัน -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันประเภท
เลือก "ไป-กลับ" กรณีเดินทาง 1 รอบ เลือก "รายปี" กรณีเดินทางเป็นประจำ
แผนแบบ "ไป-กลับ" คุ้มครอง 1 รอบทั้งขาไปและขากลับ แผน "รายปี" คุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
+
อายุต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 75 ปีครับ
The birthday is invalid!

 

กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+
กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+

 

  • จากวันที่
  • ถึง
{{errorMessage}}
{{destinationMessage}}
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว