การที่เราจะสามารถเคลมประกันได้สำเร็จนั้น เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเคลมประกันพอสมควร วันนี้พี่หมีมีเคล็ดลับวิธีการเคลมประกันต่างประเทศที่จะช่วยให้การเคลมประกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาแชร์ให้เพื่อน ๆ นะครับ
 

Compare-TA-in-Seconds-n.png


1)  แจ้งให้บริษัทประกันทราบทันทีที่เกิดเรื่อง
 

เคลมประกันเดินทางเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใดก็ตามที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันต่างประเทศของเรา ไม่ว่าจะเป็นก่อนการเดินทางหรือระหว่างการท่องเที่ยว เราควรจะติดต่อบริษัทประกันที่เราซื้อประกันต่างประเทศไว้โดยทันทีนะครับ เหตุการณ์ไม่คาดคิดทั้งหลายรวมถึงการยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง การยกเลิกการเดินทางในระหว่างทริป ความล่าช้าของการเดินทาง การตกเครื่องบิน ความล่าช้าหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และเหตุการณ์อื่น ๆ ตามความคุ้มครองของประกันต่างประเทศที่เราซื้อกำหนดไว้การแจ้งเหตุการณ์ให้บริษัทประกันรู้ในทันทีนี้มีผลดีสองต่อนะครับ นอกจากบริษัทประกันจะรู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือและสามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเราแล้วนั้น การแจ้งให้ทราบยังเป็นการบอกให้บริษัทประกันรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีการเคลมประกัน ดังนั้น บริษัทประกันก็จะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินการเคลมประกันให้เราด้วย


 

ตัวอย่างจาก Travel Guard’s Gold plan เกี่ยวกับการเคลมประกันจากการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นก่อนเดินทางหรือระหว่างทริป “ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้ง Travel Guard ให้เร็วที่สุดในกรณีที่อาจมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นก่อนเดินทางหรือระหว่างทริป หากผู้ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทางให้บริษัททราบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องแสดงเอกสารให้บริษัททราบถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแจ้งเหตุการณ์ให้บริษัทประกันทราบได้”บริษัทประกันต่างประเทศแต่ละแห่งมีขั้นตอนการเคลมประกันและระยะเวลาในการแจ้งให้ทราบที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราควรจะให้เวลาให้การศึกษาดูขั้นตอนและข้อจำกัดต่าง ๆ อย่างรอบคอบอยู่เสมอนะครับ

 


บริษัทประกันบางแห่งจะกำหนดให้เราแจ้งล่วงหน้าในเรื่องการเตรียมทริปของเราด้วย อย่างเช่น Travel Guard จะกำหนดให้เราติดต่อบริษัทประกันก่อนที่จะทำการเช่ารถเพื่อจะเช็คว่ารถที่จะเช่านั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันต่างประเทศที่เราซื้อหรือไม่

 


2)  ต้องมีเอกสารยืนยันความเสียหาย
 

เคลมประกันเดินทางการเคลมประกันต่างประเทศก็เหมือนกับการเคลมประกันรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้าน ประกันรถหรือประกันชีวิต ที่ต้องการเอกสารยืนยันความเสียหาย โดยเอกสารยืนยันอาจจะเป็น


1. จดหมายยืนยันจากทางสายการบินในกรณีที่กระเป๋าเดินทางเราสูญหาย

2. ใบแจ้งความในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุรถชน

3. ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่เราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในระหว่างท่องเที่ยว

4. จดหมายจากผู้จ้างงานในกรณีที่เราต้องยกเลิกการเดินทางจากการตกงาน

5. ใบเสร็จสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหารหรือค่าที่พักที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของการเดินทาง


เราจำเป็นจะต้องส่งหลักฐานยืนยันความเสียหาย (ใบเสร็จหรืออื่น ๆ) ให้กับบริษัทประกันที่เราทำประกันต่างประเทศด้วย ภายในระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำหนด (โดยมากคือประมาณ 90 วัน) เพื่อที่จะได้รับเงินชดเชยคืนนะครับ

 


พี่หมีหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ในการเคลมประกันต่างประเทศนะครับ ยังไงถ้าเพื่อน ๆ คนไหนสนใจซื้อประกันการเดินทาง อย่าลืมซื้อกับเราได้ที่นี่เลยนะครับ

 

Compare-TA-in-Seconds-n.png

 

ประกันเดินทาง

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ไม่ใช่โบรกเกอร์ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เรานำคุณไปสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น
  • ข้อเสนอตรงใจ คุ้มครองมาก คุ้มครองน้อย คุณเลือกเองได้
  • ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่เชียร์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอประกันทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
  • ใช้ง่าย ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้บริการ