loan landing

citiBank ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ความคุ้มครองทรัพย์สิน ถือเป็นสิ่งที่คนที่จะหาซื้อประกันการเดินทางนั้น พิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งวันนี้พี่หมีจะมาให้ความรู้แยกเป็นกรณีๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อผู้ใช้เว็บไซต์โกแบร์ทุกคนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือ พังเสียหาย

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว พบว่า กระเป๋าเดินทางพังเสียหาย หรือสูญหาย โดยความเสียหาย หรือ การสูญหายนั้น ต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดจากความผิดพลาดของการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ หากถามว่า คุณจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่นั้น คำตอบคือได้ โดยประกันเดินทางจะระบุไว้ในกรมธรรม์ว่า แผนที่คุณเลือกไว้ก่อนเดินทางนั้น คุ้มครอง “ตัวกระเป๋า” เป็นเงินเท่าไหร่ และคุ้มครอง “ทรัพย์สินภายในกระเป๋า” เป็นเงินเท่าไหร่ ซึ่งจะแตกต่างไปตามแผนประกันที่คุณเลือกก่อนไปเที่ยวนั่นเอง

ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ โดยในกรณีนี้ หากถามว่าจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทผู้ให้บริการประกันเดินทางได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ โดยบริษัทประกันจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้สำรองจ่ายไป ก่อนนั่นเอง

ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีของการลักขโมย

หากถามว่าประกันเดินทางจะ มี ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีของการลักขโมยหรือไม่ คำตอบคือ ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป โดยกรณีที่ประกันเดินทางจะจ่าย จะเป็นกรณีที่คุณโดยลักขโมยไปอย่างซึ่งหน้า อาทิ เดินท่องเที่ยวอยู่ และกระเป๋าสะพายอยู่กับตัว ต่อมาเกิดเหตุกรรโชกทรัพย์ และทำให้คุณเสียกระเป๋าสะพายที่มีเอกสารสำคัญ และเงินไป หากคุณมีใบแจ้งความชัดเจน จะสามารถเคลมประกันได้ แต่หากว่า คุณทิ้งของมีค่าไว้ที่โรงแรม และโดนงัดเอาไปจากแม่บ้านโรงแรม หรือกลุ่มมิจฉาชีพ ในกรณีนี้ประกันจะไม่ชดเชยให้นั่นเองครับ

สุดท้ายนี้ อย่าลืมให้พี่หมีช่วยเลือกประกันการเดินทางเพื่อติดตัวเอาไว้ อุ่นใจเวลาไปเที่ยว และเพื่อ ความคุ้มครองทรัพย์สิน ของเพื่อนๆ นะครับ  ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ความคุ้มครองทรัพย์สิน นั้น ลองเข้าไปอ่านได้ที่ความคุ้มครองประกันการเดินทางเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ค่าหมอเมืองนอกแพงก็ไม่กลัว ประกันจ่ายให้ -
  • จ่ายเบี้ยหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน -
  • สะดวก จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ คุ้มครองทันที -
  • ทริปล่าช้า ทริปยกเลิก เรียกค่าชดเชยได้ -
  • ทำวีซ่าเชงเก็นไปยุโรปไม่ผ่าน คืนเบี้ยประกัน -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันประเภท
เลือก "ไป-กลับ" กรณีเดินทาง 1 รอบ เลือก "รายปี" กรณีเดินทางเป็นประจำ
แผนแบบ "ไป-กลับ" คุ้มครอง 1 รอบทั้งขาไปและขากลับ แผน "รายปี" คุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
+
อายุต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 75 ปีครับ
The birthday is invalid!

 

กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+
กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+

 

  • จากวันที่
  • ถึง
{{errorMessage}}
{{destinationMessage}}
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว