loan landing

citiBank บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ อีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายหรือสินไหมชดเชยในกรณีเสียชีวิต โดยบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต่างๆ ของประกันเดินทางโดยทั่วไปนั้น มีความคุ้มครองครอบคลุมกรณีใดๆ บ้าง เราควรจะรู้เอาไว้ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า กิจกรรมที่เราทำเวลาที่เราไปเที่ยวนั้นมีความเสี่ยงที่ควรได้รับความคุ้มครองเหล่านี้หรือไม่ เป็นต้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทางด้านการแพทย์ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับภูมิลำเนา เพื่อการพักฟื้นหลังจากที่ผู้เอาประกันได้รับการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาล เมื่อได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในต่างประเทศ

3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้านคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์

4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่สะดวกและรวดเร็วในภาวะวิกฤติ

5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ติดต่อประสานงานเพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดการนัดหมายกับแพทย์ท้องถิ่น

7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นแห่งนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับแต่ละท้องถิ่น (ผู้เอาประกันที่ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวรวมถึงค่าบริการขนส่ง)

เอาเป็นว่า ถ้าต้องการ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากประกันการเดินทาง ลองให้พี่หมีช่วยค้นหาประกันการเดินทางที่เหมาะสมกับคุณได้เลยครับ ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านอื่นๆ ลองเข้าไปอ่านได้ที่ความคุ้มครองประกันการเดินทางเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ค่าหมอเมืองนอกแพงก็ไม่กลัว ประกันจ่ายให้ -
  • จ่ายเบี้ยหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน -
  • สะดวก จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ คุ้มครองทันที -
  • ทริปล่าช้า ทริปยกเลิก เรียกค่าชดเชยได้ -
  • ทำวีซ่าเชงเก็นไปยุโรปไม่ผ่าน คืนเบี้ยประกัน -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันประเภท
เลือก "ไป-กลับ" กรณีเดินทาง 1 รอบ เลือก "รายปี" กรณีเดินทางเป็นประจำ
แผนแบบ "ไป-กลับ" คุ้มครอง 1 รอบทั้งขาไปและขากลับ แผน "รายปี" คุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
+
อายุต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 75 ปีครับ
The birthday is invalid!

 

กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+
กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+

 

  • จากวันที่
  • ถึง
{{errorMessage}}
{{destinationMessage}}
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว