loan landing

citiBank กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต ขณะไปเที่ยวนั้นเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส เป็นการตอกย้ำว่า ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ดีในหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นบนโลก ในช่วงเวลาที่เราเดินทางไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ผจญภัย หรือการเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจต่างๆ นานา สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ บางทีอาจเกิดอุบัติเหตุขณะที่เดินทางเกิดขึ้น หรือเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาขณะที่กำลังท่องเที่ยงในต่างประเทศ คำถามก็คือ หากเราทำประกันเดินทาง สิ่งเหล่านี้จะมีค่าชดเชยสินไหมให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องหรือไม่

ในกรณีเสียชีวิต กรณีแรก หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (โดยสาเหตุเกิดจากกรณีโรคที่ได้รับในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ไม่ใช่โรคประจำตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้รับผลประโยชน์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด, ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของผู้เอาประกัน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนาของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

ในกรณีเสียชีวิต กรณีที่สองก็คือ ในกรณีของ “อุบัติเหตุ” ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวข้างต้น หากผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้นๆ) คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้รับผลประโยชน์จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องดังต่อไปนี้ได้ นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาล, ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ นั่นเอง

ส่วนคำถามที่ว่า หากเกิด กรณีเสียชีวิต ขึ้นมา ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เดินทางไปด้วยต้องทำอย่างไรบ้าง? คำตอบก็คือ ทางบริษัทประกันจะมีความคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ โดยผ่านศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่ประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ ในการนำศพผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย ส่วนค่าใช้จ่าย จะต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่ ในเรื่องของค่าทำศพต่างๆ คำตอบคือ “ไม่” บริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายให้กับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งหมดเอง ส่วนในกรณีที่ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เดินทางไปด้วยมีการสำรองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริง สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ) ,ค่าหีบศพ , การดองศพ , การฌาปนกิจศพ เป็นต้น ถ้าสนใจ อย่าลืมเข้าไปเลือกประกันการเดินทางที่โกแบร์นะครับ ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจากกรณีเสียชีวิต ลองเข้าไปอ่านได้ที่ความคุ้มครองประกันการเดินทางเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ค่าหมอเมืองนอกแพงก็ไม่กลัว ประกันจ่ายให้ -
  • จ่ายเบี้ยหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน -
  • สะดวก จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ คุ้มครองทันที -
  • ทริปล่าช้า ทริปยกเลิก เรียกค่าชดเชยได้ -
  • ทำวีซ่าเชงเก็นไปยุโรปไม่ผ่าน คืนเบี้ยประกัน -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันประเภท
เลือก "ไป-กลับ" กรณีเดินทาง 1 รอบ เลือก "รายปี" กรณีเดินทางเป็นประจำ
แผนแบบ "ไป-กลับ" คุ้มครอง 1 รอบทั้งขาไปและขากลับ แผน "รายปี" คุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
+
อายุต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 75 ปีครับ
The birthday is invalid!

 

กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+
กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+

 

  • จากวันที่
  • ถึง
{{errorMessage}}
{{destinationMessage}}
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว