loan landing

citiBank เที่ยวบินดีเลย์และการยกเลิกเดินทาง

เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกการเดินทาง กับประกันการเดินทาง

เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกการเดินทาง คืออีกเรื่องที่น่ารู้ไม่แพ้เรื่องการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือ เรื่องความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เอาประกัน พี่หมีจะเอาความรู้ดีๆ มาฝากกันครับ ว่าถ้าหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นจนทำให้ยกเลิกทริป อาทิ งานเข้ากระทันหัน ลางานไม่ได้ หรือ ต้องเปลี่ยนแปลงแพลนเที่ยวกระทันหัน เราจะทำอะไรได้บ้างหากเรามีประกันเดินทางก่อนการไปเที่ยว หรือหากเที่ยวบินล่าช้า เราสามารถเคลมได้หรือไม่

ทำอะไรได้บ้างถ้าเที่ยวบินดีเลย์ หรือ ยกเลิกเดินทาง?

ประการแรกก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของ "เที่ยวบินดีเลย์" นั้น เรามาดูในเรื่องของการยกเลิกการเดินทางก่อนครับ คำถามที่น่าสนใจก็คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่แรกเริ่มในกรมธรรม์ประกันเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ เพียงแค่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันที่ทำประกันด้วยให้ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น

ประการต่อมา ถ้าผู้เอาประกันเกิดขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไม่ผ่านขึ้นมา จะสามารถยกเลิกกรมธรรม์ และขอเงินเบี้ยประกันคืนได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ โดยส่วนมากนั้นข้อกำหนดก็คือ ผู้เอาประกันต้องแจ้งความจำนงเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน โดยจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนของอากรออกก่อนที่จะทำการคืนค่าเบี้ยประกันภัย และผู้เอาประกันภัยต้องส่งเอกสารตามมาดังต่อไปนี้

1) แบบฟอร์มขอคืนเบี้ย

2) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตพร้อมลงนามยืนยัน ประกอบการยกเลิก

3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย

ประการต่อมาก็คือ หากเดินทางกลับก่อนกำหนด กรมธรรม์ยังจะคุ้มครองต่อหรือไม่นั้น คำตอบก็คือ กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

อีกประการที่สำคัญก็คือ ในกรณีที่มีเที่ยวบินดีเลย์ ผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าเสียหายจากเที่ยวบินดีเลย์ได้หรือไม่ หากทำประกันเดินทาง คำตอบคือ สามารถเคลมความเสียหายที่เกิดจากการเที่ยวบินดีเลย์ได้ ซึ่งต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสายการบินว่าเที่ยวบินดีเลย์ จึงจะเคลมได้ ส่วนของจำนวนเงินชดเชยนั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละแผนกรมธรรม์นั้นๆ นั่นเอง

สุดท้ายนี้ หากคุณสนใจค้นหา และเลือกประกันการเดินทางกับพี่หมีเพื่อความคุ้มครองด้าน เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกทริป ลองเข้าไปที่เครื่องมือช่วยค้นหาประกันการเดินทางได้เลยครับ ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านอื่นๆ ลองเข้าไปอ่านได้ที่ความคุ้มครองประกันการเดินทางเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ค่าหมอเมืองนอกแพงก็ไม่กลัว ประกันจ่ายให้ -
  • จ่ายเบี้ยหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน -
  • สะดวก จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ คุ้มครองทันที -
  • ทริปล่าช้า ทริปยกเลิก เรียกค่าชดเชยได้ -
  • ทำวีซ่าเชงเก็นไปยุโรปไม่ผ่าน คืนเบี้ยประกัน -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันประเภท
เลือก "ไป-กลับ" กรณีเดินทาง 1 รอบ เลือก "รายปี" กรณีเดินทางเป็นประจำ
แผนแบบ "ไป-กลับ" คุ้มครอง 1 รอบทั้งขาไปและขากลับ แผน "รายปี" คุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
+
อายุต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 75 ปีครับ
The birthday is invalid!

 

กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+
กำลังจะเดินทางไป
กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ คุณสามารถเลือก Schengen (เชงเกน) หรือ Worldwide ได้
ประเทศใน Schengen มีดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์
+

 

  • จากวันที่
  • ถึง
{{errorMessage}}
{{destinationMessage}}
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว