เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกการเดินทาง กับประกันการเดินทาง

 

เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกการเดินทาง คืออีกเรื่องที่น่ารู้ไม่แพ้เรื่องการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือ เรื่องความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เอาประกัน พี่หมีจะเอาความรู้ดีๆ มาฝากกันครับ ว่าถ้าหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นจนทำให้ยกเลิกทริป อาทิ งานเข้ากระทันหัน ลางานไม่ได้ หรือ ต้องเปลี่ยนแปลงแพลนเที่ยวกระทันหัน เราจะทำอะไรได้บ้างหากเรามีประกันเดินทางก่อนการไปเที่ยว หรือหากเที่ยวบินล่าช้า เราสามารถเคลมได้หรือไม่

 

ทำอะไรได้บ้างถ้าเที่ยวบินดีเลย์ หรือ ยกเลิกเดินทาง?

 

ประการแรกก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของ "เที่ยวบินดีเลย์" นั้น เรามาดูในเรื่องของการยกเลิกการเดินทางก่อนครับ คำถามที่น่าสนใจก็คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่แรกเริ่มในกรมธรรม์ประกันเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ เพียงแค่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันที่ทำประกันด้วยให้ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น

 

ประการต่อมา ถ้าผู้เอาประกันเกิดขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไม่ผ่านขึ้นมา จะสามารถยกเลิกกรมธรรม์ และขอเงินเบี้ยประกันคืนได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ โดยส่วนมากนั้นข้อกำหนดก็คือ ผู้เอาประกันต้องแจ้งความจำนงเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน โดยจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนของอากรออกก่อนที่จะทำการคืนค่าเบี้ยประกันภัย และผู้เอาประกันภัยต้องส่งเอกสารตามมาดังต่อไปนี้

 

1) แบบฟอร์มขอคืนเบี้ย

 

2) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตพร้อมลงนามยืนยัน ประกอบการยกเลิก

 

3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย

 

ประการต่อมาก็คือ หากเดินทางกลับก่อนกำหนด กรมธรรม์ยังจะคุ้มครองต่อหรือไม่นั้น คำตอบก็คือ กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

 

อีกประการที่สำคัญก็คือ ในกรณีที่มีเที่ยวบินดีเลย์ ผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าเสียหายจากเที่ยวบินดีเลย์ได้หรือไม่ หากทำประกันเดินทาง คำตอบคือ สามารถเคลมความเสียหายที่เกิดจากการเที่ยวบินดีเลย์ได้ ซึ่งต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสายการบินว่าเที่ยวบินดีเลย์ จึงจะเคลมได้ ส่วนของจำนวนเงินชดเชยนั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละแผนกรมธรรม์นั้นๆ นั่นเอง

 

สุดท้ายนี้ หากคุณสนใจค้นหา และเลือกประกันการเดินทางกับพี่หมีเพื่อความคุ้มครองด้าน เที่ยวบินดีเลย์ และการยกเลิกทริป ลองเข้าไปที่เครื่องมือช่วยค้นหาประกันการเดินทางได้เลยครับ ส่วนในกรณีที่คุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านอื่นๆ ลองเข้าไปอ่านได้ที่ความคุ้มครองประกันการเดินทางเลยครับ

 

ประกันเดินทาง

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ไม่ใช่โบรกเกอร์ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เรานำคุณไปสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น
  • ข้อเสนอตรงใจ คุ้มครองมาก คุ้มครองน้อย คุณเลือกเองได้
  • ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่เชียร์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอประกันทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
  • ใช้ง่าย ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้บริการ