คำถามที่พบบ่อย

เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีของเราเองตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต แล้วต้อง ไม่เกิน 100,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้ครับ และไม่เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพของเราเองเท่านั้น แต่เบี้ยประกันสุขภาพผู้สูงอายุที่เราจ่ายให้บิดามารดาก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่นกัน โดยประกันสุขภาพที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้ครับ

  • การประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจาก การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชย การทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของ กระดูก
  • เป็นการประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคร้ายเเรง
  • เป็นประกันสุขภาพที่ให้การดูเเลระยะยาว

เพื่อน ๆ สามารถเลือก ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ แบบประกันแต่ละตัวทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันที่จะได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของพี่พมีโกแบร์ เพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของเพื่อน ๆ มากที่สุดได้เลยครับ

ความจริงแล้วไม่ว่าใครก็สามารถ ซื้อประกันสุขภาพ ได้ครับ โดยช่วงอายุที่สามารถซื้อได้นั้นจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิด คือ 0-64 ปี สำหรับการทำประกันสุขภาพครั้งแรก ดังนั้นพ่อแม่อยากซื้อให้ลูกก็ทำได้ ส่วนคนที่อายุ 64 ปีขึ้นไป ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ทางบริษัทอาจมีให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร เช่น ประวัติการรักษาย้อนหลัง 3-5 ปี หรือเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมครับ

แผน ประกันสุขภาพ บางแผนจะให้ความคุ้มครองทันที โดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่าย ในขณะที่บางแผน จะให้เราสำรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วขอเคลมทีหลัง และมีระบุ ระยะเวลารอคอย ซึ่งก็คือระยะเวลาที่เราต้องรอก่อนที่เราจะทำการยื่นเคลมประกันกับทางบริษัทประกันได้ครับ สำหรับเงื่อนไขระยะเวลารอคอยนั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่งเป็นคนกำหนดครับ

ปกติแล้ว ประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย และค่าชดเชยต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยไม่รวมถึงโรคที่เคยเป็นมาก่อนหน้า หรือโรคที่เกิดขึ้นในช่วง 30-120 วัน หลังจากที่เราทำประกันสุขภาพ และหลายบริษัทก็ได้มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วย ทั้งนี้เพื่อน ๆ สามารถสอบถามก่อนการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพได้ครับว่า ประกันตัวที่เราต้องการนั้นให้ความคุ้มครองไวรัสโคโรนาหรือไม่ และหากต้องการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเราก็สามารถเลือกซื้อ ประกันภัยไวรัสโคโรนาต่างหาก ในราคาหลักร้อยต้น ๆ ได้อีกด้วยครับ

ส่วนใหญ่แล้วหากเรามีโรคประจำตัว เคยตรวจพบ หรือเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคใด ๆ มาก่อนที่จะมีการทำประกัน ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นมาก่อนหน้าเป็นส่วนใหญ่ครับ คือ ยังคงให้ความคุ้มครองโรคอื่น ๆ ที่อยู่ในแผนประกันตามที่เราเลือก แต่ไม่คุ้มครองโรคเดิมที่เราเป็นนั่นเอง

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทุก แบบประกันสุขภาพ จะมีสิ่งที่เรียกว่าความคุ้มครองหลัก ซึ่งก็คือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะซื้อประกันของที่ใดก็ตามจะได้รับความคุ้มครองเรื่องหลัก ๆ ที่เหมือนกัน และ ความคุ้มครองย่อยที่แตกต่างกันไปตามรายละเอียดของประกันสุขภาพแต่ละตัว

สำหรับความคุ้มครองหลักนั้น มีรายละเอียดดังนี้:

2.1 การรักษาตัวในโรงพยาบาล

คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อเราจำเป็นต้องแอ็ดมิทหรือนอนในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึง ค่าห้อง ค่าอาหาร ก็เป็นอีกปัจจัยที่เราควรพิจารณาในการเลือก ซื้อประกันสุขภาพ ด้วยครับ ถ้าวงเงินค่าห้องสูงมากเท่าไหร่ เพื่อน ๆ ก็จะได้พักห้องที่ดีมากขึ้นเท่านั้น (เช่น ห้องเดี่ยวแบบ VIP เป็นต้น )

2.2 ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด

วงเงินคุ้มครองในการรักษาจากการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดริดสีดวง ผ่าตัดซีสต์ ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดเนื้องอก ฯลฯ รวมถึงค่ารักษาในการปรึกษาเเพทย์

2.3 ค่าใช้จ่ายจากการประสบอุบัติเหตุ

กรณีที่เราได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การมองเห็น การรับฟัง และการออกเสียง ทั้งนี้บางแห่งจะไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงครับ

2.4 ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ OPD ของโรงพยาบาล

กรณีที่เราไปหาหมอเพื่อทำการตรวจรักษาแล้วกลับบ้าน ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลจะเรียกว่าผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งประกันที่ดีก็ควรมีความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ OPD ที่ครอบคลุมถึงการรักษาผู้ป่วยนอกที่คลีนิกด้วย ส่วนวงเงินจะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่เราเลือกครับ

2.5 ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

กรณีที่เพื่อน ๆ ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นการคลอดแบบปกติโดยใช้เครื่องมือช่วย หรือการผ่าท้องนอกมดลูกโดยการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน

2.6 ค่าใช้จ่ายในการทำฟัน

เป็นวงเงินสำหรับการบริการด้านทันตเเพทย์ เช่น ถอนฟัน รักษาเหงือก ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เป็นต้น

2.7 การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ

ทั้งที่โรงพยาบาลเเละที่บ้าน โดยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของเเพทย์ด้วยนะครับ ว่าเราจำเป็นต้องใช้พยาบาลพิเศษช่วยดูแลจริง ๆ ครับ

2.8. การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวครับ โดยปกติแล้วความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับเรา ก็คือค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น

1. ประกันสุขภาพ ให้พนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการ

ถึงแม้ว่าพนักงานบริษัททั่วไปจะมีประกันสังคม และประกันกลุ่มที่ทางบริษัททำไว้ให้อยู่แล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ครับว่าบางครั้งสิทธิที่มีอยู่นั้นก็อาจไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของเรา เช่น ทางบริษัทมีวงเงินรักษาสำหรับผู้ป่วยนอก (ก็คือไปหาหมอเฉย ๆ แล้วกลับบ้านมา ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) ครั้งละ 2,000 บาท แต่ค่ารักษาพยาบาลของเราอาจอยู่ที่ 4,000 บาท ทำให้ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเอง หรือสำหรับฟรีแลนซ์ และเจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงจากความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ตลอดจนทานอาหารไม่ตรงเวลา นอกจากนี้ยังไม่มีประกันภัยกลุ่มเหมือนกับพนักงานประจำด้วย ดังนั้นการทำ ประกันสุขภาพ ไว้ จึงช่วยให้อุ่นใจเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินได้มากเลยทีเดียวล่ะครับ

2. ผู้ที่ต้องการ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยามเจ็บป่วยของเพื่อน ๆ เเล้ว เรายังสามารถใช้ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ ประกันชีวิต จากบริษัทประกันชั้นนำบน GoBear

3. ผู้ที่ต้องการเงินสำรองฉุกเฉินเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล

แน่นอนครับว่าไปหาหมอแต่ละครั้ง ถ้าไม่อาการหนักหนาสาหัสอะไรนักเราก็พอมีเงินจ่ายได้ แต่หากเกิดเป็นโรคที่มีการรักษาต่อเนื่องจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไหนจะรายได้ที่เราต้องสูญเสียไปจากการที่ไม่สามารถไปทำงานในแต่ละวันได้ แค่เจ็บป่วยครั้งเดียวก็อาจทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตของเราหายวับไปในพริบตาได้เลยนะครับ ดังนั้นการมี ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ค่ารักษาให้เรา โดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ก็เปรียบเสมือนเรามีเงินสำรองในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินนั่นเองครับ