ประกันเดินทาง LMG

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันเดินทาง LMG ทำให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง

ว่าด้วยความเป็นมาของประกันเดินทาง LMG

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2518 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,700 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ลิเบอร์ตี้ มิวซวล กรุ๊ป บริษัทประกันภัยระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา (อันดับ 73 US Fortune 500, A Rating A.M Best and Moody's)

ประกันเดินทาง LMG ดียังไง ทำไมพี่หมีถึงเลือก?

ประกันเดินทาง LMG นำเสนอแผนการประกันที่หลากหลายตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละคน เพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนสมบูรณ์แบบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ นอกเหนือจากความคุ้มครองในแผนประกันเดินทาง LMG ของคุณ คุณจะได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้: 

 • มีบริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์และข้อมูลระหว่างการเดินทางต่างประเทศทั่วโลก 24 ชม.
 • มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลักจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ
 • สามารถนำไปสมัครวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen) ได้
 • คุ้มครองทั่วโลก* ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต 
   

ประกันเดินทาง LMG มีแผนไหนให้เลือกบ้าง?

Value Plan Double Value Plan Double Plus Value Plan

คุ้มครองชีวิต

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองชีวิต

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,500,000 บาท

คุ้มครองชีวิต

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 400,000 บาท
 • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในไทย ชดเชยสูงสุด 50,000 บาท 
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท
   

ค่ารักษาพยาบาล

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในไทย ชดเชยสูงสุด 150,000 บาท 
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในไทย ชดเชยสูงสุด 200,000 บาท 
 •  
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองแผนการเดินทาง

 • ไม่ครอบคลุม

คุ้มครองแผนการเดินทาง

 • การบอกเลิกการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 10,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 3,000 บาท โดยจะชดเชย 1,000 บาท สำหรับการล่าช้าทุก 6 ชั่วโมง 
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ไม่ครอบคลุม

คุ้มครองแผนการเดินทาง

 • การยกเลิกการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 30,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 30,000 บาท โดยจะชดเชย 1,000 บาท สำหรับการล่าช้าทุก 6 ชั่วโมง
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ชดเชยสูงสุด 15,000 บาท โดยจะชดเชย 1,000 บาท สำหรับการล่าช้าทุก 6 ชั่วโมง

 

อยากเคลมประกันต้องทำยังไงบ้าง?

สำหรับการเคลมประกันเดินทาง LMG ให้ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกแล้ว และเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างมาที่บริษัท ฯ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 

 • ผ่านทางอีเมลได้ที่ claims.service@lmginsurance.co.th
 • ผ่านทางไปรษณีย์ บมจ. แอลเอมจี ประกันภัย ชั้น 14 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • ผ่านทางโทรสาร 02-665-2739

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบทุกกรณี:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตารางการเดินทาง หรือตั๋วโดยสาร ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
 • กรมธรรม์ประกันภัย

กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ:

 • ใบมรณบัตร
 • รายงานชันสูตรพลิกศพและรายงานความเห็นแพทย์
 • บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • หนังสือรับรองการตาย
 • บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 • บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
 • ใบศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

กรณีค่ารักษาพยาบาล:

 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ 
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับทุกครั้งที่ทำการรักษา (พร้อมใบแสดงรายการ) 
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

กรณีการล่าช้าในการเดินทาง:

 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่ 
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

กรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง: 

 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า 
 • เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา 
 • ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น 
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

สำหรับความคุ้มครองอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ:  

สำนักงานใหญ่ LMG 
โทร. 02-661-6000 (จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ)  สายด่วน 1790 (24 ชั่วโมง)
 

LMG มีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจอีกบ้าง?

นอกเหนือจากประกันเดินทาง LMG ทางบริษัทฯ ยังมี

 • ประกันภัยสำหรับบุคคลทั่วไป ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันที่อยู่อาศัย และประกันมะเร็ง และอื่น ๆ
 • ประกันสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดย่อม โดย LMG ให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์กลุ่ม, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับกิจการขนาดใหญ่, ประกันภัย SME, ประกันภัยขนส่งทางทะเล และอื่น ๆ

รีวิวจากเสียงผู้ใช้จริง

1. คุณธีรพงศ์

ซื้อไว้ขอวีซ่าตอนไปสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี วีซ่าผ่านไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ไม่เคยเคลมและไม่อยากเคลมครับ  
18/12//2560

2. คุณปุ๊ก

ใช้ประกันเดินทาง LMG เพราะมีแผนหลายแบบให้เลือกค่ะ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละครั้ง ทริปของเราเป็นยังไง มีครั้งนึงไปที่ญี่ปุ่นแล้วดันเดินสะดุด ข้อเท้าพลิกในเกียวโต ต้องไปหาหมอ กลับมาก็ทำเรื่องยื่นพร้อมใบเสร็จ LMG ก็จ่ายให้ครบ
25/11/2560

3. คุณพี

ผมใช้ LMG เพราะใช้ประกันรถยนต์ของที่นี่อยู่แล้วครับ ซื้อไว้แต่ละครั้งไม่เคยเคลม แต่การซื้อก็ง่ายและสะดวกเพราะเราเป็นลูกค้าเค้าอยู่แล้ว 
04/11/2560

เปรียบเทียบประกันเดินทาง

Last update on Aug 20, 2020