สินเชื่อซิตี้แบงค์

สินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราพิเศษ

ดอกลดสูงสุด 3% อนุมัติไว ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

simplicity
 • รับเงินก้อนรวดเร็วทันใจ ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 3% สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขและเอกสารการสมัครบัตร
 • อายุ 21 ปีและรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • - สำเนาบัตรประชาชน
 • - หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • - สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราพิเศษ ลดสูงสุด 3% สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000
 • บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 1,500,000 โดยข้อกำหนดในวงเงินดังกล่าวสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน