เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2020 ทุกธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2020 ทุกธนาคาร

ค้นหาโปรโมชั่นเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ดีที่สุด 2020 เปรียบเทียบดอกเบี้ยธนาคาร ใช้ง่าย ฟรีค่าธรรมเนียม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

Q: เงินฝากประจําคืออะไร?


สำหรับประเภทของเงินฝากประจำที่พี่หมีมีให้เพื่อนๆ ได้เปรียบเทียบเพื่อเลือกสรรบนเว็บของพี่หมีนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทครับคือ

  1. เงินฝากประจํา

    เงินฝากประจำประเภทนี้ เป็นโอกาสการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติครับ โดยมีระยะเวลากำหนดที่ให้คุณเลือกได้ตามความเหมาะสม เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยจะฝากเท่าไหร่ก็ได้ เพียงแค่ต้องมากกว่าขั้นต่ำที่แต่ละธนาคารกำหนด โดยปกติขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1,000 บาทครับ (มีเพียงบางธนาคารเท่านั้นที่ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท) โดยข้อกำหนดก็คือต้องทิ้งเงินจำนวนนี้ไว้ในบัญชีตามระยะเวลาที่คุณเลือก เมื่อทิ้งไว้ครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ย และสามารถถอนเงินออกได้พร้อมดอกเบี้ยที่คุณได้รับ หรือถ้าคุณยังไม่ต้องการใช้เงิน คุณก็สามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยฝากทบต่อไป หรือจะถอนแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวโดยนำเงินต้นฝากต่อไปได้อีก วิธีนี้จึงจะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เงินฝากประจำประเภทนี้จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับ

  2. เงินฝากปลอดภาษี

    เงินฝากประจำประเภทนี้ เป็นการฝากเงินเข้าบัญชีเท่าๆ กันทุกๆ เดือน 24 เดือนขึ้นไป ฝากได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท (สำหรับการฝากประจำ 24 เดือน) และไม่เกินเดือนละ 16,500 บาท (สำหรับการฝาก 36 เดือน) เช่น ฝากเดือนละ 10,000 บาท ก็ต้องฝากเดือนละ 10,000 ทุกๆ เดือนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดตามเงื่อนไขของทางธนาคาร หากฝากครบตามกำหนด ก็จะได้รับดอกเบี้ยโดยไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ครับ เพราะรัฐบาลกำหนดไว้ว่า หากฝากประจำเท่ากันทุกเดือนเกิน 24 เดือนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีกฎระเบียบเพิ่มเติมคือ 1 เลขประจำตัวประชาชน จะสามารถเปิดบัญชีฝากประจำปลอดภาษีได้ครั้งละ 1 บัญชีเท่านั้น

Q: ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากคืออะไร ดอกเบี้ยเงินฝากประจำต้องเสียไหม

บัญชีเงินฝากประจำจะต้องเสีย ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยหัก ณ ที่จ่าย 15% ทุกกรณี ธนาคารของรัฐบาลก็ยังต้องเสียภาษีเช่นกัน ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือ สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่เป็นการฝากเท่ากันทุกเดือนเกิน 24 เดือนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นภาษีครับ

Q: มีขั้นต่ำในการฝากประจำหรือไม่ และเป็นนิติบุคคลฝากได้หรือเปล่า?


เพื่อนๆ สามารถขอเปิดบัญชีฝากประจำได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลครับ ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท (โดยปกติจะอยู่ที่ 1,000 บาทครับ จะมีเพียงบางธนาคารเท่านั้นที่เริ่มต้น 500 บาท) ธนาคารจะเปิดบัญชีให้คุณพร้อมกับมอบสมุดบัญชีให้คุณ 1 เล่ม สำหรับใช้ฝากและถอนเงินตามเวลาที่กำหนด

Q: วิธีคิดดอกเบี้ยคิดอย่างไร?


ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365)


ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย


สมมุติว่าเราฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 200,000 บาทโดยเริ่มฝากในวันที่ 15 มกราคม ฝากจำนวน 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มีนาคม และในเดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคือ 1.25% ต่อปี ซึ่งการนับวันจะนับเริ่มจากวันที่ 15 ธันวาคมจนถึงวันครบกำหนดคือ 15 มีนาคม จะได้จำนวนดังนี้คือ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมถึงสิ้นเดือนจำนวน 16 วัน, 1 กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือน 28 วัน , 1 มีนาคมถึงวันที่ 15 คือ 15 วัน ดังนั้นจำนวนวันที่ใช้คือ 16+28+15 = 59 วัน (หากปีไหนเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันจะใช้ตัวหารคือ 366)


ดังนั้น ดอกเบี้ย = 200,000*(59/365)*(1.25/100) บาท = 404.1096 บาท


โดยจะคำนวณถึงทศนิยมสี่หลักแต่เมื่อจะยกไปทำในขั้นตอนต่อไปจะหักหลักที่สามและสี่ออกโดยไม่ทำการปัดขึ้นตามปกติ


ดังนั้นดอกเบี้ยที่จะนำไปคำนวณภาษีคือ 404.10 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 % คือ 404.10*(15%) = 60.6150 บาท


ภาษีที่ใช้คิดจริง = 60.61 บาท ดังนั้น ดอกเบี้ยที่จะได้รับจริงคือ 404.10 - 60.61 = 343.49 บาท

Q: ทำไมอัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนเว็บไซต์โกแบร์ถึงไม่ตรงกับอัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนเว็บไซด์ของธนาคาร?


สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนเว็บไซต์ของโกแบร์นั้น คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เพื่อนๆ จะได้รับครับ ซึ่งการจะตอบคำถามนี้ว่าทำไมตัวเลขอัตราดอกเบี้ยถึงต่างกันกับบนเว็บไซต์ของธนาคาร เราต้องมาเข้าใจถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยที่เพื่อนๆ จะได้รับจากธนาคาร และนำจำนวนดอกเบี้ยเป็นหน่วยบาทที่ได้รับมาคิดเป็น % ว่า จำนวนดอกเบี้ยที่เพื่อนๆ ได้ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยกี่ % กันแน่นั่นเองครับ


นี่คือขั้นตอนการคิดดอกเบี้ยที่เพื่อนๆ จะได้รับ จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารครับ


ดอกเบี้ยที่เพื่อนๆ จะได้รับ ได้แก่


(เงินฝากงวดที่ 1 × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนวัน) / 365 + (เงินฝากงวดที่ 2 × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนวัน) / 365 + ... + (เงินฝากงวดสุดท้าย × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนวัน) / 365


ตัวอย่างสมมติ หากเราฝากประจำ 3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท บนเว็บไซต์โกแบร์ ให้ใส่ตรงช่องจำนวนเงินที่ฝากคิดเป็น 3,000 บาท


โดยการฝากประจำ 1,000 บาท ทุกเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยบนเว็บไซต์ของธนาคาร A ได้แก่ 0.65%


ฝากเงินเดือนที่ 1 เพื่อนๆ จะได้ดอกเบี้ยคิดเป็น (1,000 × 0.65% × 90) / 365 = 1.63

ฝากเงินเดือนที่ 2 เพื่อนๆ จะได้ดอกเบี้ยคิดเป็น (1,000 × 0.65% × 60) / 365 = 1.08

ฝากเงินเดือนที่ 3 เพื่อนๆ จะได้ดอกเบี้ยคิดเป็น (1,000 × 0.65% × 30) / 365 = 0.54


ดังนั้น ดอกเบี้ยทั้งหมดที่จะได้รับ 1.63 + 1.08 + 0.54 = 3.25 บาท (3 บาท)


หลังจากนั้น นี่คือวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยบนเว็บไซต์โกแบร์ครับ เราจะนำดอกเบี้ยที่เพื่อนๆ ได้รับมาคิดต่อดังนี้


(จำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับทั้งหมด × 365 × 100) / (จำนวนวัน × จำนวนเงินฝากทั้งหมด)


นั่นหมายความว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เพื่อนๆ จะได้รับ ได้แก่

 

(3.25 × 365 × 100) / (90 × 3,000) = 0.43%

Q: ปิดบัญชีเงินฝากประจำก่อนกำหนดทำได้หรือไม่?


หากเพื่อนๆ มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ฝากไว้ สำหรับเงินฝากประจำทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อนๆ สามารถปิดบัญชีเงินฝากก่อนกำหนดได้ครับ แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรกครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีนั้น หากฝากไม่ครบกำหนด อาทิ ฝากไม่ครบ 24 เดือน เพื่อนๆ ก็จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั่นเองครับ

Q: เงินฝากประจำแบบทิ้งไว้ชั่วระยะเวลา หากต้องการเพิ่มจำนวนเงินต้นในภายหลังสามารถทำได้หรือไม่?


ไม่สามารถทำได้ครับ หากเริ่มฝากด้วยจำนวนเท่าไหร่แล้ว ต้องทิ้งเงินจำนวนนั้นไว้ในบัญชีฝากประจำจนกว่าจะครบกำหนด ไม่สามารถเพิ่มยอดเงินต้นในภายหลังได้ครับ

Q: อะไรคือประโยชน์ของการมีบัญชีเงินฝากประจำ?


เมื่อมีบัญชีเงินฝากประจำ ไม่ว่าจะเป็นประเภทฝากประจำทุกๆ เดือน หรือฝากทิ้งไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ถือเป็นการสร้างวินัยการออมเงิน และช่วยวางแผนการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีครับ เพราะนอกจากคุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงแล้ว คุณยังสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อต่างๆ จากธนาคารได้อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและผลิตภัณฑ์สินเชื่อของแต่ละธนาคารครับ

Q: ทำไมถึงควรเปรียบเทียบบัญชีเงินฝากประจำกับพี่หมีก่อนตัดสินใจ?


หลายๆ คนอาจคิดว่า จะเปรียบเทียบไปทำไม เพราะแต่ละธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่ต่างกันมาก แต่พี่หมีคิดว่า การเปรียบเทียบคือสิ่งที่จำเป็นครับ เพราะนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากประจำแล้ว ยังมีเรื่องของโปรโมชั่น ความน่าเชื่อถือ การบริการ และหลายๆ อย่างที่เราอาจจะมองข้ามไป และในส่วนของดอกเบี้ยเอง หากเรามองเผินๆ อาจคิดว่าต่างกันไม่มาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปกำเงินต้นและดอกเบี้ยที่มากขึ้น เงินที่งอกเงยจากการออม ก็ต่างกันพอสมควรนะครับ และพี่หมียังคิดคำนวนมาให้เพื่อนๆ เปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดแบบชัดๆ ระหว่างบัญชีต่างๆ ของธนาคารชั้นนำอีกด้วยว่า หากเพื่อนๆ ฝากเงินเท่านี้ เป็นระยะเวลาเท่านี้ เพื่อนๆ จะได้ประโยชน์จากธนาคารเจ้าไหน บัญชีเงินฝากประจำแบบไหนมากที่สุด เรียกได้ว่า มาที่เว็บไซต์พี่หมีเว็บเดียวจบทุกอย่าง ไม่ต้องเดินไปขอใบปลิวตามธนาคารเลยให้เมื่อยล่ะครั