เรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากคนไทยกว่า 1,000 คน เพื่อทำความเข้าใจถึงความรู้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมทางด้านการเงินส่วนบุคคลของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ดัชนีชี้วัดสุขภาพทางการเงิน (GoBear Financial Health Index)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพทางการเงินจากโกแบร์ (GoBear Financial Health Index - FHI) จัดทำขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคลในทุก ๆ ด้านของคนเอเชีย

เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของคนแต่ละคนมากขึ้นแล้ว เราหวังว่าเราสามารถที่จะชี้แนวทางเพื่อช่วยให้คนไทยบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ในทุกระดับขั้นของชีวิต

สำหรับประเทศไทย เราสำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 - 65 ปี ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน

ประเทศไทยได้คะแนนเท่าไหร่?

 • ตัวเลขอัตราว่างงานอาจขึ้นสูงสุด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง กับโครงสร้างทางสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น บวกกับวิกฤตแล้งที่ทำให้เกษตรกรรมอาจจะไม่ใช่อาชีพรองรับคนว่างงานอีกต่อไป
 • หลายครัวเรือนต้องก้มหน้าแบกรับภาระที่หนักขึ้น สองในสามของครัวเรือนที่เพียงรายได้ขั้นต่ำ มีเงินเก็บไว้ใช้เพียงแค่ 3 เดือน ซึ่งเป็ญสัญญาณของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
 • หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและอาจจะเป็นหนี้เสียมากขึ้น มีปัจจัยหลักจากรายได้ที่ลดลง และการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

เราเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินประกอบได้ด้วยสิ่งสำคัญ 3 ประการ นั่นคือ:

หากพูดถึงเรื่องการเงิน คนไทยมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน?

เราพบว่า ทั้งเพศหญิงและเพศชายประเมินว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเงินต่ำกว่าความเป็นจริง

  • 0%
  • 0%
  ชาย
  • 0%
  • 0%
  หญิง
 •   ความรู้ที่คิดว่ามี
 •   ความรู้จริงๆ
 • ความมั่นคงทางการเงิน

  6.3/10

  จากระดับคะแนน 1 ถึง 10 สำหรับความรู้สึกมั่นคงในทางการเงิน คนไทยโดยเฉลี่ยให้คะแนนตัวเองอยู่ที่ 6.3 คะแนน ต่ำกว่าปีที่แล้ว 0.4 คะแนน

 • สภาพทางเศรษฐกิจ

  60%

  ของคนไทย กล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่ผันผวน เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางการเงินได้

 • ภาระหนี้ครัวเรือน

  36%

  ของคนต่างจังหวัดต้องการเงินไปชำระหนี้ในช่วงโควิด-19 ซึ่งมากกว่าคนกรุงเทพฯ ถึง 12% เกือบครึ่งของคนต่างจังหวัดยังมีหนี้สินที่ต้องชำระอยู่

 • การลงทุนทางการเงิน

  6 ใน 10

  ของคนต่างจังหวัดมีเงินไม่พอลงทุน คนไทยส่วนใหญ่ไม่ลงทุนเพราะมีความรู้ทางด้านการลงทุนไม่เพียงพอและกลัวความเสี่ยง

5 อันดับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คนไทยเป็นเจ้าของมากที่สุด:

 

 • savings account บัญชีเงินฝากธนาคาร 99%
 • cpf ประกันรถยนต์ 80%
 • health insurance ประกันสุขภาพ 80%
 • life insurance ประกันชีวิต79%
 • credit card บัตรเครดิต 78%
แต่เมื่อเทียบกับปี 2019 คนไทยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้อยลง โดย 4 อันดับแรกอยู่ในหมวดสินเชื่อ ซึ่งมาจากเครดิตบุคคลที่แย่ลงและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

และเรายังได้ค้นพบ 5 บุคลิกทางการเงินที่แตกต่างกันในประเทศไทย

 • แบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

  21%

  ผู้รู้ลึก รู้จริง

  พวกเขาควบคุมการเงินของตัวเองได้และรู้ว่าจะต้องจัดการกับเงินของเขาอย่างไร พวกเขาอยากจะมีอิสระทางการเงินเป็นของตัวเองแต่ก็ยังเป็นสมาชิกที่ครอบครัวพึ่งพาได้ พฤติกรรมเหล่านี้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการเงินและระเบียบวินัยการออมเงินขั้นสูงสุด

 • แบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

  22%

  มือสมัครเล่นสุดชิว

  พวกเขาต้องการใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเอง แต่ไลฟ์สไตล์นี้ราคาไม่ถูกเลย พวกเขาจ่ายเงินมากเกินไปเพื่อที่จะได้มันมา พร้อมกับใช้ทางลัดมากมายตลอดเส้นทาง เขาจะชอบยืมเงินหรือเลื่อนจ่ายหนี้เพียงเพื่อที่ลัดปัญหา ใช้ชีวิตตามใจในชั่วขณะนั้น ไม่ได้คิดถึงอนาคตแม้แต่นิดเดียว

 • แบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

  31%

  คนมีเงินที่อยู่ในระเบียบ

  พวกเขาวางแผนการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ทุกขั้นตอนมีแนวทางที่ชัดเจน โชคดีของเขามีเบาะรองรับหากวันไหนที่ล้มกระเป๋าก็ยังไม่ฉีก ช่วยลดความกดดันทางการเงินที่อาจจะเจอได้ แต่สำหรับพวกเขาเงินที่มีอยู่แล้วไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จทางการเงิน มากกว่าการได้สร้างอิสระทางการเงินด้วยตัวของตัวเอง

 • แบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

  8%

  คนมุ่งมั่นเดินตามเป้าหมาย

  เมื่อไหร่ที่พวกเขาต้องใช้เงิน เขาสามารถควบคุมความต้องการและใช้จ่ายอย่างมีสติได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเพราะความรู้การเงินอันแน่นปึกของพวกเขา แต่ด้วยปัจจัยทางสังคมที่อาจจะบั่นทอนกำลังใจหากเมื่อเกิดการติดขัดทางการเงินขึ้นมา

 • แบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

  18%

  คนโลกสวยจนลืมตัว

  พวกเขาชอบใช้ชีวิตตามอำเภอใจ และใช้จ่ายตามอารมณ์ เป็นคนคิดบวก แต่อาจจะมากเกินไปโดยเฉพาะกับเรื่องเงินและชอบหลงว่าตัวเองรู้เยอะเกินความเป็นจริง การตัดสินใจผิด ๆ อาจจะทำให้การเงินในอนาคตของเขาติดขัดได้

พวกเขาควบคุมการเงินของตัวเองได้และรู้ว่าจะต้องจัดการกับเงินของเขาอย่างไร พวกเขาอยากจะมีอิสระทางการเงินเป็นของตัวเองแต่ก็ยังเป็นสมาชิกที่ครอบครัวพึ่งพาได้ พฤติกรรมเหล่านี้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการเงินและระเบียบวินัยการออมเงินขั้นสูงสุด

พวกเขาต้องการใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเอง แต่ไลฟ์สไตล์นี้ราคาไม่ถูกเลย พวกเขาจ่ายเงินมากเกินไปเพื่อที่จะได้มันมา พร้อมกับใช้ทางลัดมากมายตลอดเส้นทาง เขาจะชอบยืมเงินหรือเลื่อนจ่ายหนี้เพียงเพื่อที่ลัดปัญหา ใช้ชีวิตตามใจในชั่วขณะนั้น ไม่ได้คิดถึงอนาคตแม้แต่นิดเดียว

พวกเขาวางแผนการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ทุกขั้นตอนมีแนวทางที่ชัดเจน โชคดีของเขามีเบาะรองรับหากวันไหนที่ล้มกระเป๋าก็ยังไม่ฉีก ช่วยลดความกดดันทางการเงินที่อาจจะเจอได้ แต่สำหรับพวกเขาเงินที่มีอยู่แล้วไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จทางการเงิน มากกว่าการได้สร้างอิสระทางการเงินด้วยตัวของตัวเอง

เมื่อไหร่ที่พวกเขาต้องใช้เงิน เขาสามารถควบคุมความต้องการและใช้จ่ายอย่างมีสติได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเพราะความรู้การเงินอันแน่นปึกของพวกเขา แต่ด้วยปัจจัยทางสังคมที่อาจจะบั่นทอนกำลังใจหากเมื่อเกิดการติดขัดทางการเงินขึ้นมา

พวกเขาชอบใช้ชีวิตตามอำเภอใจ และใช้จ่ายตามอารมณ์ เป็นคนคิดบวก แต่อาจจะมากเกินไปโดยเฉพาะกับเรื่องเงินและชอบหลงว่าตัวเองรู้เยอะเกินความเป็นจริง การตัดสินใจผิด ๆ อาจจะทำให้การเงินในอนาคตของเขาติดขัดได้

แล้วคุณล่ะ มีนิสัยทางการเงินแบบไหน?
แล้วคุณล่ะ มีนิสัยทางการเงินแบบไหน?
subscribe
ฉันอยากรับเคล็ดลับการเงินส่วนบุคคลดี ๆ