คุยกับพวกเรา
เรียบร้อย!

ขอบพระคุณครับ พี่หมีได้รับข้อคิดเห็นของคุณแล้วครับ