รถชนเสียชีวิต กับความคุ้มครองของประกันรถยนต์

 

ไม่มีใครอยากให้เรื่องร้ายๆ เกิดขึ้น แต่บางทีอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ และหากเกิดขึ้น แล้วเราไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดีๆ หรือครอบคลุมเพียงพอ เพื่อรองรับผลกระทบที่ตามมา ก็อาจจะเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดเหตุ รถชนเสียชีวิต และหากผู้ที่ประสบภัย หรือจากไป เป็นผู้ที่หารายได้หักของครอบครัว คนที่อยู่ในภายหลัง ก็อาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ นี่จึงเป็นสาเหตุให้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างประกันรถยนต์ ในส่วนของ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง พี่หมีจึงอยากให้ความรู้กับผู้อ่านทุกคนเกี่ยวกับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าว

Compare-Car-in-Seconds-n.png

 

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถชนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ทายาทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้จาก 2 ช่องทางคือ

 

1. ความคุ้มครองกรณี รถชนเสียชีวิต จากการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. มีความมุ่งหมายให้ประชาชน ทุกคนได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องห่วงกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณี บาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ ซึ่งในกรณีเสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตนั้น สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะจ่ายค่าสินไหมชดเชยเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและทายาท 200,000 บาทต่อคน

 

2. ความคุ้มครองกรณี รถชนเสียชีวิต จากการประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 1)

 

ส่วนความคุ้มครองกรณี รถชนเสียชีวิต จากการประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จะสามารถแบ่งเป็นกรณีไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย และกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ซึ่งคำว่า ผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ก็คือ ผู้ที่กฎหมายบัญญัติต้องดูแลอุปการะกัน อาทิ สามี-ภรรยา พ่อแม่ และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งในสองกรณีนี้มีค่าชดเชยสินไหมแตกต่างกันตามแต่แผนประกันภัยนั่นเอง 

 

สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ในการทำความเข้าใจความคุ้มครองประกันรถยนต์ได้มากขึ้นนะครับ และหากเพื่อนๆ ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านความคุ้มครองของประกันรถยนต์ในเรื่องอื่นๆ เข้าไปอ่านได้ที่หน้าของความคุ้มครองประกันรถยนต์เลยครับ ส่วนใครที่กำลังจะต่อประกันรถยนต์อย่าลืมเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนนะครับ 

Compare-Car-in-Seconds-n.png

 

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันของรถรุ่น

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ไม่ใช่โบรกเกอร์ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เรานำคุณไปสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น
  • ข้อเสนอตรงใจ คุ้มครองมาก คุ้มครองน้อย คุณเลือกเองได้
  • ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่เชียร์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอประกันทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
  • ใช้ง่าย ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้บริการ