Car-burning800x300.jpg

ไฟไหม้รถยนต์ กับความคุ้มครองของประกันรถยนต์

 

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินข่าวที่ว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรืออัคคีภัยขึ้น และไฟลุกลามไปไหม้รถยนต์นั้น และหากรถยนต์คันดังกล่าว ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นที่ 1 ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงเรื่องของ “ไฟไหม้รถยนต์” เอาไว้ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ และต้องเคลมอย่างไร พี่หมีเอาความรู้ดีๆ มาฝากกันครับ

 

ซึ่งหากว่ากันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ กรณีรถยนต์ไฟไหม้ บริษัทประกันที่ผู้เอาประกันทำประกันไว้นั้น จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของยานพาหนะเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ลุกลามมา โดยหากเกิดเหตุไฟไหม้อัคคีภัยขึ้นจริงๆ ให้แยกกรณีออกเป็น 2 กรณีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของบริษัทประกันต่อผู้เอาประกันดังนี้

Compare-Car-in-Seconds-n.png

 

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันรถยนต์ ชดเชยแบ่งเป็น 2 กรณี

 

ในส่วนของ ไฟไหม้รถยนต์ นั้น กรณีแรก กรมธรรม์ใช้คำว่า “รถเสียหายสิ้นเชิง” หรือ “รถเสียหายหนัก” ในกรณีนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับ ส่วนใครที่สงสัยว่า คำว่า “รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง” หมายความว่าอย่างไร? คำนี้ หมายถึง รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพคงเดิมได้อีก หรือเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ขึ้น โดยหากทุนประกันภัยรถยนต์ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

 

ในกรณีที่สอง ในกรมธรรม์ระบุว่า หากรถยนต์ได้รับ “ความเสียหาย” จากไฟไหม้รถยนต์แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันได้นะครับ ให้มีการจัดซ่อมรถให้กลับมาสภาพคงเดิม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ และบริษัทประกันนั่นเอง

 

กล่าวโดยสรุปสั้นๆ ก็คือ หากเกิด ไฟไหม้รถยนต์ ขึ้น และคุณมีประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมถึงกรณีไฟไหม้นั้น คุณสามารถเคลมประกันได้นะครับ ตามแต่กรณีต่างๆ ข้างต้นนั่นเอง ถ้าหากคุณสนใจความคุ้มครองรถยนต์ในกรณี น้ำท่วม ลองเข้าไปอ่านได้เลยครับ ที่นี่  หรือถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านความคุ้มครองของประกันรถยนต์ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องของ ไฟไหม้รถยนต์ เข้าไปอ่านได้ที่หน้าของความคุ้มครองประกันรถยนต์เลยครับ ส่วนใครที่กำลังจะต่อประกันรถยนต์ ก็อย่าลืมเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนต่อด้วยนะครับ 

Compare-Car-in-Seconds-n.png

 

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันของรถรุ่น

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • ไม่ใช่โบรกเกอร์ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เรานำคุณไปสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น
  • ข้อเสนอตรงใจ คุ้มครองมาก คุ้มครองน้อย คุณเลือกเองได้
  • ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่เชียร์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอประกันทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
  • ใช้ง่าย ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้บริการ