loan landing

citiBank พ.ร.บ.รถยนต์

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้พี่หมีนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์มาฝากกันครับ สำหรับใครที่มีรถยนต์เอาไว้ในครอบครอง ย่อมต้องมองหาประกันรถยนต์เอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับ วันนี้มีหมีจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับพ.ร.บ. รถยนต์ และประกันรถยนต์กันแบบละเอียดเลยครับ รับรองว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาประกันรถที่เหมาะกับตัวเองอยู่อย่างแน่นอนครับ

เปรียบเทียบ-ประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์คืออะไร และสำคัญอย่างไร

การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันความเสียหายที่เกิดมาจากการใช้รถยนต์นั่นเองครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ตรงที่มันจะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการคุ้มครองก็จะแตกต่างไปตามรูปแบบของประกันภัยที่เพื่อนๆซื้อครับ


ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร


ถ้าให้พูดให้เข้าใจง่าย ประกันรถยนต์นั้นมี 2 ประเภทครับ คือ

1. แบบภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์

2. แบบสมัครใจประกันภัยรถยนต์แบบภาคบังคับ ก็คือ “ประกันภัยพ.ร.บ.” หรือพ.ร.บ.รถยนต์ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ พ.ร.บ.รถยนต์ แบบนี้จะถูกบังคับให้ทำในรถทุกคัน (ยกเว้นบางประเภทที่ พ.ร.บ.รถยนต์ ระบุเอาไว้)


ส่วนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ก็คือประกันภัยรถยนต์แบบต่างๆ ที่บริษัทประกันภัยเสนอให้เพื่อนๆนั่นแหละครับ ประกันภัยประเภทนี้เพื่อนๆ สามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ก็ได้ โดยตัวประกันภัยนี้จะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือ ความรับผิดตามกฎหมายของเพื่อนๆที่มีต่อบุคคลภายนอกครับ


ประกันทั้งสองแบบนั้นให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันครับ โดยประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้ประสบภัย อันเกิดจากรถที่ทำพ.ร.บ.รถยนต์ไว้ โดยจะจ่ายสินไหมทดแทน 2 ส่วนคือ

  • ส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้น ที่สามารถจ่ายได้เลยตามค่ารักษาพยาบาลจริง (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) และหากเกิดกรณีเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร ก็จะชดเชยให้เบื้องต้น 35,000 บาทต่อคน และจ่ายชดเชยให้เบื้อต้น 35,000 บาทในกรณีเสียชีวิต เพื่อเป็นค่าปลงศพครับ
  • ส่วนที่สองที่พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครอง จะเป็นสินไหมทดแทน ที่จะต้องรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดก่อน โดยสินไหมทดแทนจะถูกเรียกเก็บจากฝ่ายผิดครับ ทั้งนี้ ค่ารักษาพยาบาลจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน และหากเกิดกรณีทุพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต พ.ร.บ.รถยนต์จะชดเชยให้เต็มจำนวนคือ 300,000 บาทต่อหนึ่งคน


ต่อมามาดูประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกันครับ

ประกันภัยภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท


ประกันรถยนต์ประเภท 1

แบบนี้ถือว่าเป็นประกันที่ดีที่สุดเลยครับ เพราะจะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งคัน รวมถึงคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถที่เอาประกันภัยในกรณีไม่มีคู่กรณีด้วยครับ


ประกันรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับชั้น 1 แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีครับ


ประกันรถยนต์ประเภท 3

ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยจะจ่ายสินไหมชดเชยส่วนเกินจากวงเงินสูงสุดที่พ.ร.บ.รถยนต์ชดเชยให้เท่านั้นครับ


ประกันรถยนต์ประเภท 4

ประกันประเภท 4 นี้จะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถยนต์โดยมีวงเงินจำกัดที่ 1 แสนบาทต่อครั้งเท่านั้นครับ


ประกันรถยนต์ประเภท 5

ประกันประเภทนี้เป็นส่วนต่อขยายของบริษัทประกัน ที่จะช่วยขยายคุ้มครองให้บุคคลภายนอก หรือแบบที่เราเคยได้ยินกันว่าแบบ 2+ หรือ 3+ อะไรแบบนั้นแหละครับ ประเภท 2+ ก็จะได้รับความคุ้มครองคล้ายกับประเภท 2 แต่จะได้คุ้มครองเพิ่มในวงเงินจำกัดหากเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ส่วนแบบ 3+ ก็คล้ายกับประเภท 3 แต่จะได้คุ้มครองเพิ่มในวงเงินจำกัดหากเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี เช่นกันครับ


อย่างไรก็ดี นอกจากประกันที่กล่าวมาข้างต้น 5 แบบนั้น เพื่อนๆอาจจะเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเป็นอย่างๆไป เช่น ประกันค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันตัวผู้ขับขี่ ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับ


สรุปได้ง่ายๆว่ารถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์เอาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กลัวว่าความคุ้มครองของพ.ร.บ.รถยนต์นั้นจะไม่เพียงพอกับความต้องการ ก็สามารถเลือกประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย แบบที่เหมาะกับความต้องการของเพื่อนๆได้เลยครับ

เปรียบเทียบ-ประกันรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเปรียบเทียบกับโกแบร์?

  • หาประกันชั้นอื่นที่ไม่ใช่ชั้น 1 แต่คุ้มครองดี -
  • หาประกันชั้น 1 ซ่อมห้างราคาถูก -
  • หาประกันรถที่ไม่ต้องมีค่าเสียหายส่วนแรก -
  • หาโปรโมชั่นดีๆ ส่วนลดเยอะๆ -
  • ชอบบริษัทชั้นนำ อาทิ วิริยะ กรุงเทพประกันภัย รู้ใจ สินมั่นคง -

ให้พี่หมีเปรียบเทียบประกันของรถรุ่น...

  

ชั้น 1
คุ้มครองความเสียหายทั้งมีและไม่มีคู่กรณี รวมทั้งไฟไหม้ สูญหาย น้ำท่วม*

ชั้น 2+
คล้ายชั้น 1 แต่ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี*

ชั้น 3+
คล้ายชั้น 2+ แต่ไม่คุ้มครองไฟไหม้ สูญหาย น้ำท่วม*

ชั้น 3
คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินและตัวของคู่กรณี แต่ไม่คุ้มครองรถเอาประกัน*

*ข้อมูลเป็นการสรุปโดยย่อเท่านั้น รายละเอียดจริงขึ้นอยู่กับกรมธรรม์
+
การกดปุ่มนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว