เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่าสถิติการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นสูงถึง 1,653 เที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงสายการบินจากประเทศไทยเองก็ยังเคยมีกรณียกเลิกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปญี่ปุ่น ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเชบี หรือกรณียกเลิกเที่ยวบินยุโรปจากเหตุการณ์ปากีสถานปิดน่านฟ้า เป็นต้น 


แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากเกิดเหตุกรณ์ยกเลิกเที่ยวบินขึ้นมาจริงๆล่ะก็ นอกจากจะหมดสนุกแล้ว ยังอาจทำให้เพื่อน ๆ ต้องเสียทั้งเงินและเวลาเพิ่มในการแก้ไขปัญหานี้อีกด้วย เพื่อป้องกันปัญหานี้ พี่หมี GoBear จึงขอแนะนำสายการบิน ประกันเดินทาง วิธีป้องกันและการปฏิบัติเมื่อถูกเที่ยวบินยกเลิก มาฝากเพื่อน ๆ กันครับ 

เปรียบเทียบประกันเดินทาง เลือกประกันเดินทางได้อิสระ ตามความต้องการ

วิธีป้องกันการถูกยกเลิกเที่ยวบิน

1. ตรวจสอบสายการบินที่เราเลือก

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า สถิติเที่ยวบินของแต่ละสายการบินนั้นจะมีการเก็บข้อมูลไว้ด้วย ว่าไฟลต์นั้นออกบินและถึงตรงเวลา ตลอดจนมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่ และเราสามารถประเมินความเสี่ยงของไฟลต์ที่เราจะบินได้จากข้อมูลในอดีตของสายการบินดังกล่าว โดยเพื่อน ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ flightstats ครับ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าสายการบินที่เราเลือกนั้นบินตรงเวลาหรือไม่ และแม้เป็นสายการบินเดียวกัน แต่เวลาต่างกัน อัตราการดีเลย์ หรือยกเลิกก็ต่างกันด้วยครับ 

GoBear Tips:

1. ถ้าสัมภาระของเพื่อน ๆ มีขนาดไม่ใหญ่มาก และอยู่ในเกณฑ์กระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องได้ (Carry-on) ให้เพื่อน ๆ นำขึ้นเครื่องแทนการโหลดใต้ท้องเครื่องครับ เพราะมีบางกรณีที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปแล้วแต่ทัศนวิสัยแย่จนไม่สามารถนำเครื่องบินขึ้นได้ อาจทำให้ไฟลต์ดีเลย์ หรือถึงขั้นต้องยกเลิกเที่ยวบินนั้นไป การที่เรามีกระเป๋าอยู่กับตัวก็จะสะดวกมากกว่าครับ

2. ไฟลต์เช้าเสี่ยงน้อยกว่า ในกรณีที่เราสามารถเลือกเวลาบินได้ ให้เลือกไฟลต์เช้าไว้ก่อนครับ เพราะหากเราเลือกช่วงบ่าย หรือเย็นมีโอกาสที่ไฟลต์ของเราจะได้รับผลกระทบจากการดีเลย์ของเที่ยวบินอื่น ๆ ในระหว่างวันก็จะน้อยลง หรือหากไฟลต์เช้าเกิดยกเลิก

ยกเลิกเที่ยวบิน

 

2. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เพื่อน ๆ ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับ อย่างน้อยก็ควรติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง ภัยธรรมชาติ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่เราจะไป หรือแม้แต่สถานการณ์ทางการเงินของสายการบินนั้นๆ เพราะถึงแม้ว่าตามปกติแล้วสายการบินมักมีอีเมล์ส่งมาแจ้งก่อนล่วงหน้าหากจะมีการเลื่อนไฟลต์ หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งหากเป็นกรณีนี้แล้วเพื่อนๆ เห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ (สายการบินมักจะเสนอบัตรของขวัญ หรือ Gift Voucher มาให้แทนเพื่อเป็นการขอโทษ) เพื่อน ๆ สามารถแจ้งได้ครับว่าเราไม่สะดวก และขอให้ทางสายการบินจัดหาเที่ยวบินใหม่ให้ที่ใกล้เคียงกับเวลาเดิม แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง หรือยกเลิกเนื่องจากมีพายุเข้า กรณีนี้เราสามารถทราบล่วงหน้าได้จากข่าวสารทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  หากติดตามอยู่ตลอดก็จะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถวางแผนสำรองไว้ก่อนได้ครับ 

3.ศึกษาสิทธิและการคุ้มครองเมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบินตามกฎหมาย

กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันเดินทาง ซึ่งทำให้เราในฐานะผู้โดยสารต้องรอนั้น  สิ่งที่สายการบินต้องดูแลหรือชดเชยให้เราตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ได้ให้ข้อมูลไว้ มีดังนี้ครับ 

 • คืนเงินค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือให้เดินทางโดยขนส่งทางอื่น
 • ได้รับการดูแลจากสายการบิน ทั้งค่าอาหาร + เครื่องดื่ม + บริการโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ และที่พักพร้อมการรับส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก หากต้องค้างคืน
 • ได้รับเงินชดเชย 1,200 บาท แต่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่สายการบินพิสูจน์ได้ว่า การเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันหรือสายการบินเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร ไปยังจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมง

กรณีเที่ยวบินล่าช้า  สิ่งที่สายการบินต้องดูแลหรือชดเชยให้เราสำหรับการเดินทางในประเทศ มีดังนี้ครับ 

 • หลังจากรอเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมบริการสำหรับการติดต่อสื่อสารไปยังปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ได้รับค่าโดยสารคืนกรณีไม่เดินทางต่อ 
 • หลังจากรอเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น 
 • หลังจากรอเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น และสายการบินจะต้องชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท  ยกเว้นว่า การดีเลย์นั้นจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น 
 • หลังจากรอเกิน 6 ชั่วโมง จะถือว่าเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ทางสายการบินต้องจัดการหาที่พักและบริการการเดินทางระหว่างที่พักกับสนามบิน 

นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินต้องดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (หากเดินทางลำพัง) คนชรา และคนพิการทันที ไปจนกว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมด้วยครับ

ทั้งนี้จากสิทธิและความคุ้มครองที่พี่หมีพูดถึงไป เป็นสิทธิสำหรับการเดินทางในประเทศ เท่านั้นนะครับ กรณีของต่างประเทศนั้นความคุ้มครองที่ได้รับก็จะแตกต่างออกไปครับ

อ่านเพิ่มเติม: รวมวิธีเคลมประกันเดินทางที่ต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง

วิธีแก้ปัญหาเมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบินแล้ว 

บางคนอาจไปทราบว่าถูกยกเลิกเที่ยวบินเมื่ออยู่ที่สนามบินแล้ว กรณีนี้พี่หมีแนะนำให้เพื่อน ๆ ค่อย ๆ ตั้งสติ จัดการในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ก่อน ระหว่างรอประกาศจากสายการบินครับ 

1.โทรหา Call Center ของสายการบินนั้น

ในขณะที่โทร ให้เพื่อน ๆ ยืนต่อแถวไปด้วยครับ และแจ้งกับ Call Center ด้วยว่าขอหนังสือรับรองการยกเลิกเที่ยวบิน หรือการล่าช้าของเที่ยวบิน ซึ่งในนั้นต้องระบุสาเหตุการยกเลิกที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการขอเคลมประกันเดินทางที่เราทำไว้ และถามสายการบินเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินและค่าชดเชยด้วยครับ

2.หาข้อมูลตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่น หรือที่พักใกล้กับสนามบินไว้ก่อน 

หากเพื่อน ๆ มีธุระสำคัญหรือด่วนมากจริง ๆ วิธีการจองตั๋วของสายการบินอื่นที่ใกล้เคียงกับเวลากลับเดิมของเราเพื่อให้ได้กลับไทย ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างแพงพอสมควรเลย แต่ถ้าหากรอได้สายการบินจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการจัดหาที่พัก อาหารและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินกับที่พักให้เราเพราะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เราควรจะได้รับครับ โดยเพื่อน ๆ สามารถอ้างอิงระยะเวลาในการรอและสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายได้ในหัวข้อถัดไปครับ 

 ยกเลิกเที่ยวบิน

3. ทำเรื่องขอเคลมกับประกันเดินทาง

โทรศัพท์ไปยังบริษัทประกัน ที่เราได้ทำประกันเดินทางไว้ ตรวจสอบในรายละเอียดกรมธรรม์อีกรอบพร้อมทั้งถาม call center ว่า แผนประกันที่เราเลือกไว้ครอบคลุมในกรณีใดบ้าง แล้วจึงเตรียมเอกสารอันได้แก่

 • หนังสือรับรองจากสายการบิน
 • ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการซื้อตั๋วเครื่องบิน + ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราได้จ่ายเงินไปล่วงหน้าแล้ว
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ส่งไปยังบริษัทประกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับ

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือคนตกเครื่อง 9 สเต็ปที่ต้องทำเมื่อเจอเที่ยวบินยกเลิก

5 อันดับประกันเดินทางคุ้มครองกรณียกเลิกเที่ยวบิน ที่ GoBear แนะนำ

หากเพื่อน ๆ ซื้อตั๋วไปแล้ว และพบว่าสายการบินที่เราเดินทางไปนั้นมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกเที่ยวบินได้ ก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปครับ เพราะเพื่อน ๆ สามารถเลือกซื้อประกันเดินทางไว้ก่อนได้  เพราะประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองกรณีที่เที่ยวบินของเราถูกยกเลิกไว้ด้วยแล้ว ซึ่งวันนี้พี่หมี GoBear จะมาแนะนำประกันเดินทางที่เน้นความคุ้มครองเมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบิน  

จากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) ระบุว่า นักเดินทางชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยที่สุดในโลกคือเฉลี่ย 3.9 ทริปภายในปี 2562 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 2.7 ทริปต่อปี จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไทยเลือกเดินทางมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุ่น  และมักวางแผนท่องเที่ยวประมาณ  5 คืน/ทริป 

ดังนั้น พี่หมีจึงขอยกตัวอย่างจากสถิติดังกล่าวเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบและแนะนำประกันเดินทางที่เหมาะสมให้เพื่อน ๆ กันนะครับ สมมติว่าเพื่อน ๆ กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เทียบค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ที่เพื่อน ๆ จะได้รับดังนี้

อันดับ 5 ซิกน่าประกันภัย แผน Essential 1 Full Coverage 

เบี้ยประกัน 362 บาท 

แผนประกัน ซิกน่าประกันภัย Essential 1 Full Coverage นี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับเมื่อเทียบกับราคา เพราะเพื่อน ๆ จะได้รับความคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทาง 15,000 บาท พิเศษสุด ๆ สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่เพื่อน ๆ ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก และกรณีเคลื่อนย้ายฉุกเฉินถึง 2,000,000 บาท  ชดเชยกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท และคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สินสูงสุด 10,000 บาท พร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษจาก Cigna ที่มีมาให้เรื่อย ๆ อีกด้วยครับ 

 ยกเลิกเที่ยวบิน Cigna

 

อันดับ 4 เมืองไทยประกันภัย แผน Smart Plan 1

เบี้ยประกัน 340 บาท 

คุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทางสูงสุด 20,000 บาท สำหรับเมืองไทยประกันภัย แผน Smart Plan 1 พร้อมอีกหนึ่งจุดเด่นที่มองข้ามไปไม่ได้เลย คือ การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ซึ่งเพื่อน ๆ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 30,000,000 บาทเลยทีเดียว ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและชดเชยกรณีเสียชีวิตก็สูงถึง 1,500,000 บาท หรือเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระและทรัพย์สินขึ้นมาก็ยังได้รับความคุ้มครองที่ 15,000 บาท ครับ

 

Muang Thai ยกเลิกเที่ยวบิน

 

อันดับ 3 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน ASIA PLUS (GOLD)

เบี้ยประกัน 538 บาท

สำหรับเพื่อน ๆ ที่เดินทางด้วยสายการบินที่มีความเสี่ยงในการยกเลิกเที่ยวบินสูง ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน ASIA PLUS (GOLD) นี้ ให้ความคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทางสูงสุดถึง 100,000 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ชดเชยกรณีเสียชีวิต และการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินสูงถึง 3,000,000 บาท พร้อมชดเชยสัมภาระและทรัพย์สิน 50,000 บาท 

Thaivivat travel insurance ยกเลิกเที่ยวบิน

 

อันดับ 2 เอ็มเอสไอจีประกันภัย แผน Easy 3 

เบี้ยประกัน 510 บาท

ขยับความคุ้มค่าขึ้นมาอีกนิดแต่จ่ายน้อยลง กับ เอ็มเอสไอจีประกันภัย แผน Easy 3 ด้วยการให้ความคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทางสูงสุดถึง 200,000 บาท พร้อมทั้งรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน 2,000,000 บาท เจ็บป่วยทั่วโลกไม่ต้องสำรองจ่าย ชดเชยกรณีเสียชีวิต 1,500,000 บาท ชดเชยสัมภาระและทรัพย์สิน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นรับ Starbuck e-coupon ฟรี มูลค่าสูงสุดถึง 600 บาทอีกด้วยครับ 

 

MSIG Travel insurance ยกเลิกเที่ยวบิน

 

อันดับ 1 กรุงไทยพานิชประกันภัย แผน Silver Asia 

เบี้ยประกัน 410 บาท

ในที่สุดก็มาถึงอันดับ 1 ด้วยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายน้อยกว่าแต่ได้ความคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทางสูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับ กรุงไทยพานิชประกันภัย แผน Silver Asia และยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ชดเชยกรณีเสียชีวิตถึง 2,000,000 บาท นอนร.พ.ทั่วโลกไม่ต้องสำรองจ่าย ชดเชยสัมภาระและทรัพย์สิน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับไมล์สะสม ROP หรือ Big Point และ Starbuck ฟรี! คุ้มขนาดนี้ ก็เอาอันดับ 1 จากพี่หมีไปเลย!

KPI travel insurance ยกเลิกเที่ยวบิน

 

จะเห็นได้ว่าการซื้อประกันการเดินทางด้วยเงินเพียงหลักร้อยถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่เพื่อน ๆ จะได้รับนะครับ เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นมา ถึงเวลานั้นเงิน 300-500 บาทอาจไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆให้เราได้เลย แต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อน ก็จะช่วยลดปัญหายุ่งยากและความเสียหายต่างๆที่จะตามมาภายหลังได้เป็นอย่างดีครับ

เอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เพื่อน ๆ สามารถเลือกเปรียบเทียบประกันเดินทางแผนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ เพียงคลิ๊กปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยครับ

นันทรัช ชมภูแสง (ตั้ม)

นันทรัช ชมภูแสง (ตั้ม)

Content Specialist ประจำเว็บไซต์ GoBear ผู้หลงใหลการอ่านหนังสือและเชื่อมั่นในพลังของการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรื่องราว มีความสุขกับการฟังเพลง ดูซีรีส์ และอ่านวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น

คลิกเพิ่มเติม