สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีแผนจะเดินทางไปยุโรปในปี 2020 นี้ พี่หมีโกแบร์มีข่าวดีมาบอกครับ เพราะว่าทางสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) ได้มีข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักเกณฑ์ของ "วีซ่าเชงเก้นใหม่" โดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หรือก็คือวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 นั่นเอง วีซ่าเชงเก้น 2020 นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ช่วยให้เราเที่ยวยุโรปได้ง่ายขึ้นยังไง พี่หมีจะพาไปหาคำตอบครับ 

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นกันก่อนนะครับ วีซ่าเชงเก้นคือ วีซ่าที่เราต้องทำเมื่อจะออกเดินทางไปยังประเทศยุโรปกลุ่ม EU ครอบคลุม 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย (Austria), เบลเยียม (Belgium), สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic), เดนมาร์ก (Denmark), เอสโตเนีย (Estonia), ฟินแลนด์ (Finland), ฝรั่งเศส (France),  เยอรมนี (Germany), กรีซ (Greece), ฮังการี (Hungary), ไอซ์แลนด์ (Iceland), อิตาลี (Italy), ลัตเวีย (Latvia), ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein),  ลิทัวเนีย (Lithuania), ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg), นเธอร์แลนด์ (Netherlands), นอร์เวย์ (Norway), โปแลนด์ (Poland), โปรตุเกส (Portugal),  สโลวาเกีย (Slovakia), สโลวีเนีย (Slovenia), สเปน (Spain), สวีเดน (Sweden) และ สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) ครับ 

นอกจากนี้วีซ่าเชงเก้งยังสามารถใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง เช่น  วาติกัน (Vatican), โมนาโค (Monaco), ซานมารีโน (San Marino) และ โครเอเชีย (Croatia) ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกันครับ 

สำหรับสหราชอาณาจักร (อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์) ถือว่าไม่อยู่ในกลุ่ม Schengen ต้องขอวีซ่าอังกฤษ หรือ UK Visa ต่างหากครับ 

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท 

วีซ่าเชงเก้นนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันครับ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

  • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A)
  • วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B)
  • วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C)
  • วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D)

กรณีที่เพื่อน ๆ ต้องการจะไปเที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก้นที่เราต้องขอจะเป็น วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) โดยอายุของวีซ่าเชงเก้นที่เราได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตครับ เราอาจได้วีซ่าที่มีอายุเท่ากับจำนวนวันเที่ยวที่ยื่นขอไป หรืออาจได้วีซ่าที่มีอายุนาน 1 ปี หรือ 4 ปีก็ได้ ทั้งนี้จำนวนวันที่จะได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุ

วีซ่า)  แต่ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น (ทุก 6 เดือนอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน) 

วีซ่าเชงเก้น 2020

วีซ่าเชงเก้น 2020 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

1.ยื่นเรื่องขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานมากขึ้น

ปกติแล้วเราต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยเราสามารถยื่นขอได้เร็วสุดคือ 3 เดือนล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แต่ตอนนี้เราสามารถยื่นขอได้ล่วงหน้านานถึง 6 เดือน เมื่อเราทราบกำหนดวันแน่นอนที่เราจะไป ทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นครับ

2.อยู่ได้นานขึ้นถ้ามีประวัติดี

ผู้ยื่นขอวีซ่าจะมีสิทธิได้รับอนุมัติวีซ่าแบบ Multiple Entry Visa ซึ่งมีระยะเวลานานขึ้น โดยสูงสุดอยู่ที่ 5 ปี (จากเดิม 4 ปี) โดยจะขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางที่ผ่านมา 

3.ยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้น 2020 ผ่านอินเตอร์เน็ตได้

ผู้มี่สนใจยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งช่วยให้สะดวกมากขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในบางประเทศด้วย

4.ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแพงขึ้น

มีการปรับราคาวีซ่าเชงเก้น 2020 จากเดิม 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร แต่สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมครับ  ฟังๆดูแล้ว เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่าข้อนี้มันดียังไง เพราะค่าธรรมเนียมแพงขึ้น แต่เมื่อพิจารณากับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับ ทั้งความสะดวกรวดเร็วที่มากขึ้นและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมขึ้น ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ

นอกจากนี้ EU จะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยจะมีผลให้ประเทศนั้นๆ ได้รับการพิจารณาในการลดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการขอวีซ่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านฉลุย 

  1. ถ้าเราต้องการไปเที่ยวครั้งเดียวแต่หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยอยู่บางประเทศนานกว่าประเทศอื่น เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านทางสถานฑูตของประเทศที่อยู่นานที่สุด เช่นอยู่ฝรั่งเศส 2 วัน สวิสเซอร์แลนด์ 3 วัน เยอรมนี 2 วัน เราต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์ครับ 
  2. ถ้าเราต้องการไปเที่ยวครั้งเดียวแต่หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้นแต่อยู่ในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศแรกที่เราจะเดินทางไปถึง
  3. หากดูจากจำนวนที่ประเทศที่ปฏิเสธวีซ่าให้คนไทยที่ต้องการไปเที่ยวยุโรปกลุ่มเชงเก้นมากที่สุดจาก 26 ประเทศแล้วพบว่า สวีเดน ปฏิเสธวีซ่าไทยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ เนเธอร์แลนด์ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนเดินทางและขอวีซ่าได้สำหรับคนที่กำหนดทริปเอง โดยอาจเลือกให้ประเทศแรกที่เราไปถึง หรืออยู่นานที่สุดเป็นประเทศที่ขอวีซ่าได้ไม่ยากนักนั่นเอง
  4. ผู้ที่จะเดินทางต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และจะต้องมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยมี ความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้านบาท) สำหรับเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน สำหรับใครที่ได้วีซ่าเชงเก้นระยะยาว แบบ Multiple Entry Visa สามารถเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นบ่อย ๆ การซื้อประกันการเดินทางแบบรายปีจะช่วยให้เพื่อน ๆ ประหยัดได้มากกว่าครับ 

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลักเกณฑ์วีซ่าเชงเก้นใหม่ที่พี่หมีนำมาฝากเพื่อน ๆ ในครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีแผนจะเดินทางไปยุโรปกลุ่มประเทศเชงเก้นกันนะครับ และหากยังไม่มีประกันการเดินทางล่ะก็ สามารถเลือกเปรียบเทียบแผนประกันการเดินทางสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยเฉพาะได้ที่เว็บไซต์ของพี่หมีโกแบร์เลยครับ 

Thus Noumong

Thus Noumong

บรรณาธิการประจำโกแบร์ประเทศไทย ยามว่างชื่นชอบการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้าน หรือในครัว รักในการเขียนเรื่องราวไลฟ์สไตล์และต้องการทำให้เรื่องการเงิน ย่อยง่าย เข้าถึงได้ทุก ๆ คน

คลิกเพิ่มเติม