บทความนี้อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

การตั้งครรภ์ ทำให้ชีวิตลำบากขึ้นหลายอย่างพี่หมีรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลหรือเที่ยวต่างประเทศด้วยการขึ้นเครื่องบิน เพราะความเสี่ยงเรื่องความกดอากาศและสภาพอากาศบนที่สูง แม้ว่าการที่ คนท้องขึ้นเครื่องบิน อาจจะอันตรายได้ แต่จะให้คนท้องไม่ไปเที่ยวไหนเลยก็ดูใจร้ายไปหน่อยใช่ไหมล่ะครับทุกคน เพราะฉะนั้นวันนี้พี่หมีเลยขอเอาเคล็ด(ไม่)ลับเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ กันนะครับ ว่าหากเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวตั้งครรภ์และอยากไปเที่ยว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ตลอดจนหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุครรภ์ พร้อมแล้ว มาดูกันเลย!!

 

pregnancy-travel-tips

10 วิธีการเตรียมตัวสำหรับ "คนท้องขึ้นเครื่อง"

1. ควรออกเดินทางขึ้นเครื่องบิน ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 4-6 เดือน 

เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายยังปรับตัวได้และไม่อันตรายจนเกินไป ในขณะที่ช่วง 3 เดือนแรกนั้น คุณแม่หลายคนอาจยังมีอาการแพ้ท้องอยู่ และสายการบินส่วนใหญ่มักไม่อนุญาตให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไป (อายุครรภ์ เกิน 36 สัปดาห์) โดยสารบนเครื่องบิน เพราะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดได้เช่นกันครับ

2. ไม่ควรออกเดินทางคนเดียว

ควรจะมีคนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสามี ครอบครัว หรือเพื่อนสนิท เผื่อกรณีฉุกเฉิน จะได้ช่วยเหลือกันได้

pregnancy-vacation-tips

3. ปรึกษาคุณหมอ

เพราะคนท้องแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่ต่างกัน ยังไงก็ควรไปปรึกษาคุณหมอก่อนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

4. เช็คตารางเวลา

ว่าช่วงเวลาที่เราจะไปเที่ยวนั้น ตรงกับที่เรามีนัดหมอหรือไม่ เพราะการตรวจครรภ์ก็สำคัญมากไม่แพ้กัน

5. เช็คข้อมูลกับสายการบิน

เนื่องจากแต่ละสายการบินมีนโยบายเรื่องการอนุญาตให้คนท้องเดินทางขึ้นเครื่องบินแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 

สายการบินไทย (Thai Airways)

• อายุครรภ์ ระหว่าง 28 – 36 สัปดาห์: ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุกำหนดการคลอดและรับรองความปลอดภัยในการเดินทาง หากเที่ยวบินนั้นบินมากกว่า 4 ชั่วโมง ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 34 สัปดาห์ จึงจะสามารถเดินทางได้

• อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป : ไม่อนุญาตให้เดินทาง กรณีตั้งครรภ์แฝดหรือครรภ์มีปัญหา ต้องขอใบอนุญาตทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกาย ในการเดินทางหรือความช่วยเหลือพิเศษ (MEDIF)

อ่านเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ คนท้องขึ้นเครื่อง : สายการบินไทย

 

สายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia / AirAsia X)

• อายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์: ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ เวลาที่ทำการเช็คอิน

• อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ถึง 34 สัปดาห์: ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ  

อ่านเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ คนท้องขึ้นเครื่อง : สายการบินแอร์เอเชีย และ แอร์เอเชียเอ็กซ์

 

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

• อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: อนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

• อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์: ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ และลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร พร้อมทั้งมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

• อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์: ไม่อนุญาตให้เดินทาง

อ่านเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ คนท้องขึ้นเครื่อง :  สายการบินนกแอร์ 

 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

• อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: เดินทางได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร

• อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์: ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลระบุดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล วันเกิดของผู้โดยสาร

2. วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้

3. วันที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน

4. คำยืนยันการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว หรือแฝด และการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

5. คำยืนยันจากแพทย์ว่าผู้โดยสารมีสภาวะร่างกายที่สมบูรณ์สามารถเดินทางได้

6. ระบุวันที่และรายละเอียดสำหรับการติดต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ

7. ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร

• อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์: ไม่อนุญาตให้เดินทาง

อ่านเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ คนท้องขึ้นเครื่อง :  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

6. เตรียมเสบียงให้พร้อมในปริมาณพออิ่มท้อง

เพื่อไม่ให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินไป ควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ตลอดจนดื่มน้ำสะอาดให้มาก ๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ เนื่องจากบนเครื่องบินมีความชื้นน้อย หลีกเลี่ยง น้ำอัดลม ชา กาแฟ ที่อาจก่อให้เกิดอาการอึดอัดแน่นท้องได้ครับ

7. เน้นความสบายเป็นหลัก

ควรเลือกสวมใส่ เสื้อผ้า รองเท้า แม้กระทั่งถุงเท้า โดยอาจเลือกเป็นถุงเท้าแบบ flight socks หรือ elastic compression stockings ซึ่งเหมาะกับคนที่เดินทางขึ้นเครื่องบินเป็นเวลานาน เพราะถุงเท้าประเภทนี้ จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ หรือ deep vein thrombosis (DVT) ได้บ้างเล็กน้อย

นอกจากเสื้อผ้าแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวที่เราเลือกไปก็ควรปลอดภัย ไม่ผจญภัยโลดโผนมากเกินไปนัก แม้กระทั่งการดำน้ำ เป็นไปได้ควรงดก่อนนะครับ เพราะคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสได้รับอันตรายจากสภาวะความกดอากาศใต้น้ำได้ และไม่ควรขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูง ๆ เพราะจะมีปริมาณของออกซิเจนในอากาศน้อย ทำให้หายใจลำบาก เนื่องจากทารกในครรภ์รับออกซิเจนผ่านทางคุณแม่อีกทีครับ

 

​คนท้องขึ้นเครื่องบิน

8. เช็คประกันที่มีให้เรียบร้อย

ว่าครอบคลุมถึงการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะสำหรับกรณีที่คลอดบุตรก่อนกำหนด ทางที่ดีอย่าลืมทำประกันเดินทางไปด้วยก่อนออกทริปนะครับ

9. พกประวัติตั้งครรภ์ติดตัวไปด้วย

อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะบันทึกไว้เองก็ได้ เช่น ยาที่ใช้ พัฒนาการของลูกในครรภ์ รายชื่อคุณหมอและโรงพยาบาลที่เราฝากครรภ์อยู่ เป็นต้น และเมื่อจะขึ้นบินก็ควรแจ้งทางสายการบินด้วยว่ากำลังตั้งครรภ์ เพื่อทางสายการบินจะได้เลือกที่นั่งที่เหมาะสมบนเครื่องบินให้กับเรา ซึ่งตามปกติแล้วควรจะเป็นที่นั่งบริเวณทางเดิน เพื่อความสะดวกในการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมง เนื่องจากหากคุณแม่กลั้นปัสสาวะไว้ อาจทำให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและมีเชื้อโรคหลุดรอดเข้าไปในครรภ์เป็นอันตรายต่อเด็กในท้องได้ครับ

10. ยาที่กินอยู่ควรเตรียมไปให้พร้อม

หากจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างการเดินทาง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาที่เตรียมไปนั้นมีเพียงพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ตลอดทั้งทริป

 

พี่หมี GoBear หวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับคนที่อยากท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงตั้งครรภ์ แต่ก็ลังเลอยู่ว่าจะไปเที่ยวได้หรือไม่ และถ้าสนใจประกันการเดินทางด้วย ก็อย่าลืมให้พี่หมีช่วยเปรียบเทียบก่อนเลือกนะครับ จะได้เที่ยวสนุก ไร้กังวลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไงล่ะครับ

นันทรัช ชมภูแสง (ตั้ม)

นันทรัช ชมภูแสง (ตั้ม)

Content Specialist ประจำเว็บไซต์ GoBear ผู้หลงใหลการอ่านหนังสือและเชื่อมั่นในพลังของการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรื่องราว มีความสุขกับการฟังเพลง ดูซีรีส์ และอ่านวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น

คลิกเพิ่มเติม