พักชำระหนี้ธนาคาร

โครงการพักชำระหนี้ธนาคารช่วยโควิด พร้อมวิธีลงทะเบียน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ พี่หมีเข้าใจหัวอกมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจหลายๆคนเลยนะครับที่ทุกอย่างเป็นต้องติดขัดไปหมด หลายๆคนถูกให้ออกจากงาน กิจการก็เป็นต้องชะงักเพราะไม่มี รายได้เข้ามา และหลายๆคนในนี้ก็มีหนี้ให้ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบต่างๆ แต่ช่วงนี้เพื่อนๆก็สามารถคลายกังวลลงได้บ้างเพราะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการ "พักชำระหนี้" ธนาคารโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยที่ผู้ลงทะเบียนพักชำระหนี้จะไม่เสียประวัติการชำระหนี้แต่อย่างใด มีมาตรการพักชำระหนี้หลักๆดังนี้ครับ

  • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เหลือเพียงต่ำสุด 5% และนอกจากนี้ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

  • สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรถยนต์: เรื่องการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)

  • สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง: เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

  • สินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจ SMEs: พักชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

โดยลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเทศก็ยังสามารถได้รับความช่วยเหลือจากมาตราการพักชำระหนี้ธนาคารทุกประเภทตามเงื่อนไขนะครับ

ทีนี้ เรามาดูกันเป็นแต่ละธนาคารไปดีกว่าว่า แต่ละเจ้าจะมีมาตรการช่วยเหลือ "พักชำระหนี้" ธนาคารให้กับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรบ้าง

โครงการพักชำระหนี้ธนาคารช่วงวิกฤติโควิด-19

1. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารกสิกรไทย ( KBank )

สำหรับลูกค้าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย หากมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจในประเภทเงินกู้หรือสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และหากมีวงเงินหมุนเวียนประเภทตั๋ว สามารถขยายตั๋วได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือนครับ

สำหรับลูกค้ารายย่อย หากมีสินเชื่อบ้านและสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน, ในส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563, และใครที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะได้รับการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% นานสูงสุด 12 เดือน และขยายเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ที่ K-Contact Center 02-8888888 และ K-Biz Contact Center 02-8888822 โดยสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับมาตรการ “พักชำระเงินต้น ชำระแต่ดอกเบี้ย” ไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วน ลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถพิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE Kbank Live ได้เลยครับ

2. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับลูกค้าธุรกิจ สามารถพักชำระเงินหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน และขยายเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน และสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อออมสินส่วนบุคคล พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้

สามารถลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 02-7777777 กด 9 และ SCB Easy App ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การพิจารณาจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการครับ

3. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารกรุงเทพ

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนโดยอัตโนมัติ สำหรับสินเชื่อวงเงินกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เงินกู้เสริมสภาพคล่อง โดยกู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

รับสำหรับลูกค้าบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 5% จากเดิม 10% ถึง 31 ธันวาคม 2564, ลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษอยู่ที่ 12% สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามเงื่อนไข, พักจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือนรวมถึงยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ 1 เดือน

ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทเงินกู้ (Installment Loan) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน และสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักจ่ายเงินต้นโดยจ่ายแต่ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้

สำหรับลูกค้าบุคคลสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพโดยตรง ส่วนลูกค้าธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ ณ สำนักธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อครับ

4. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย และสำหรับลูกค้า SME มาตรการแรกจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 อีกมาตรการหนึ่งก็คือ การให้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง (Soft Loan) จากลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกครับ

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล มีมาตรการแรกเป็นการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยไม่ต้องลงทะเบียน จากเดิม 10% เหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และสินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5%เหลือ 3% ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องลงทะเบียน, มาตรการที่ 2 เป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับลูกค้าทุกรายที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน - 12 มิถุนายน 2563, ส่วนมาตรการที่ 3 เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพ UChoose เท่านั้น โดยบัตรเครดิตปรับดอกเบี้ยเป็น 12% ต่อปี ขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ในส่วนของสินเชื่อบุคคลปรับดอกเบี้ยเป็น 22% ต่อปีและลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ครับ

5. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารออมสิน

สำหรับลูกค้า SME วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ธนาคารออมสินมีนโยบายพักชำระหนี้ในเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเคหะแบบไม่จำกัดวงเงินต่อราย ขยายระยะเวลาพักหนี้เป็น 6 เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งมีระยะเวลาพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 เช่นกัน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันและได้รับผลกระทบ จะปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตเหลือเพียง 5%จากเดิม 10% และสำหรับสินเชื่อบัตรเงินสดเหลือเพียง 3% จากเดิม 5% ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563 ครับ

ธนาคารออมสินยังได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้มีอาชีพอิสระ กู้ได้ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.1%ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี และปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ส่วนผู้มีรายได้ประจำ สามารถกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35%ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปีโดยต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนง และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563 ได้เลยครับ

6. โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดนาน 3 เดือน โดยสำหรับลูกค้าบุคคลลูกค้าทุกรายจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือนสำหรับสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ลดลง สินเชื่อเหล่านี้สามารถพักชำระเงินต้นได้สูงสุดถึง 12 เดือนครับ

สำหรับลูกค้าธุรกิจในวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้นาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าที่มีรายได้ลดลง สามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังออกสินเชื่อต้านภัยโควิด-19 เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่ 2% คงที่ระยะเวลา 2 ปีในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อีกทั้งยังฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย 1 ปีเต็ม

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2563 ครับ

7.โครงการพักชำระหนี้จากธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต มีมาตรการพักชำระหนี้ธนาคารในรูปแบบต่างๆ สำหรับสินเชื่อรถยนต์ธนชาต Drive พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน หากเป็นสินเชื่อบ้าน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับสินเชื่อบุคคล พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงไม่เกิน 22%

สำหรับลูกค้า SME วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท จะชะลอชำระหนี้อัตโนมัติทุกวงเงินโดยไม่ต้องติดต่อธนาคารไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 และชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับสินเชื่อระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจทุกประเภท อีกทั้งยังสนับสนุนสินเชื่อแบบ Soft Loan เพื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจในวงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีครับ

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้

เพื่อนๆสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://tmbbank.com/loan-covid19

 

ใครมีสินเชื่อกับธนาคารไหน ก็สามารถไปลงทะเบียนพักชำระหนี้ธนาคารกันได้เลยนะครับ จะได้ช่วยต่อลมหายใจให้เพื่อนๆสามารถอยู่สู้กับเจ้าโควิด-19 แล้วก้าวไปด้วยกันได้อีกสักระยะหนึ่ง ยังไงพี่หมีโกแบร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการหาแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือ หรืออัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการออมเงินและสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ ก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์โกแบร์ได้เลยนะครับ

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด