เทียบจะจะ ช้อปดีมีคืน VS คนละครึ่ง

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

 

พอเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายปี รัฐบาลไทยของเรามักจะออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่เสมอ และสำหรับปี 2563 ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้อนุมัติ 3 มาตรการ ที่จะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ ได้แก่

 1. มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 2. มาตรการช้อปดีมีคืน
 3. มาตรการคนละครึ่ง

แต่ยังมีเพื่อน ๆ หลายคนที่ไม่ทราบว่า เราสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 มาตรการเท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ จะถูกตัดสิทธิ์จาก 2 มาตรการทันที แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการใดมาก่อน และกำลังมองหามาตรการที่เหมาะสมกับตนเองอยู่ พี่หมีโกแบร์ได้รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น มาฝากกันครับ

ช้อปดีมีคืนคืออะไร

ช้อปดีมีคืน ถือเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากพวกเขามีกำลังซื้อมากพอ และสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในระบบภาษีได้ แต่จะลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อย ต้องขึ้นอยู่กับรายได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย ซึ่งคำนวณจากเงินได้สุทธิแบบขั้นบันได

 • สามารถนำค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และต้องซื้อสินค้าจากซุปเปอร์มาเก็ต, ห้างสรรพสินค้า, สินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ
 • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ เพียงแค่มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษีเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล,ค่าน้ำมัน, ก๊าซสำหรับเติมพาหนะ, บริการจัดนำเที่ยว และที่พักในโรงแรม

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ผลตอบแทนสูง

 

ช้อปดีมีคืนเหมาะกับใครบ้าง

ช้อปดีมีคืนเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือผู้ที่มีเงินได้สุทธิเกิน 310,000 บาท และถ้าเป็นผู้ที่มีฐานภาษีอัตราสูงจะได้รับประโยชน์มากกว่า เพราะจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้ามากกว่า เช่น สินค้าราคา 10,000 บาท ผู้ที่เสียภาษีอัตราเงินได้ 5% จะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 500 บาท แต่ถ้าเป็นผู้ที่เสียภาษีอัตราเงินได้ 30% จะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

สำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี พี่หมีโกแบร์อยากแนะนำว่า ลองถามตัวเองดูก่อนว่าเราจำเป็นต้องซื้อสินค้าชิ้นนั้นมากน้อยแค่ไหน เพราะนอกจากมาตรการช้อปดีมีคืน ยังมีอีกหลายอย่างที่เพื่อน ๆ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2563 สำหรับยื่นภาษีปี 2564แต่ถ้าเราจำเป็นและต้องการที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นอยู่แล้ว ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อครับ เพราะเราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย แต่ถ้าไม่ได้จำเป็นและต้องการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้น พี่หมีโกแบร์คิดว่า เงินที่ต้องจ่ายมันอาจจะมากกว่าส่วนลดที่จะได้รับ ดังนั้น ถ้ายอมเสียภาษีน่าจะช่วยประหยัดเงินมากกว่าการซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี

คนละครึ่งคืออะไร

คนละครึ่ง คือ มาตรการที่ทางรัฐบาลปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษกิจและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ โดยทางรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าอาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป 50%

 • จำกัดการซื้อเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ 150 บาท/คน ตลอดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
 • จำเป็นต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น โดยผู้ที่เข้าร่วมต้องทำการเติมเงินเข้า G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนซื้อสินค้า
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล และการบริการ

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

 

คนละครึ่งเหมาะกับใครบ้าง

คนละครึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านค้าขนาดเล็ก, ตลาด, ร้านโชห่วย, ร้านหาบเร่, แผงลอย เป็นต้น หรือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อย และช่วยประชาชนคนไทยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการที่รัฐบาลได้ปล่อยออกมา พี่หมีโกแบร์อยากให้ลองพิจารณาดูว่า ตนเองเหมาะกับมาตรการใดมากที่สุด ใครที่ยังลังเลและไม่แน่ใจว่าควรเข้าร่วมมาตรการใด พี่หมีโกแบร์คิดว่า ข้อมูลข้างต้นคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้บ้าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่า ก่อนจะใช้เงินซื้ออะไรควรถามและทบทวนตนเองก่อนอย่าใช้เงินตามใจตนเองมากจนเกินไป เพราะสิ่งนั้นอาจจะก่อหนี้ให้เราภายหลังได้

และเพื่อนๆ ที่สนใจอยากทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับ ที่โกแบร์มีข้อเสนอประกันลดหย่อนภาษีดีๆ ให้ได้เลือกสรรกดปุ่มด้านล่างก็ได้เปรียบเทียบประกันที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเองได้เลยครับ

เปรียบเทียบประกันชีวิต

พี่หมี GoBear

พี่หมี GoBear

พี่หมีจะคอยนำเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ เสมอครับ

คลิกเพิ่มเติม