ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี ที่ไหนดี

 

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของสภาพนั้นร่างกายจะเห็นได้ว่าเริ่มเสื่อมลงตามอายุขัย ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนสภาพจิตใจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงง่ายได้ง่าย เช่น หงุดหงิดง่าย วิตกกังวลสูง เนื่องจากการเจ็บป่วย ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในวัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำงานประจำหรือเกษียณแล้ว แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อยู่ ต้องการความมั่นคงและหลักประกันให้กับตนเอง ซึ่งลูกหลานสามารถซื้อประกันให้พ่อแม่เพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ขณะเดียวกันตัวผู้สูงอายุก็สามารถเลือกทำประกันด้วยตนเองได้ เพื่อเตรียมไว้เป็นเงินออมของตนเองยามเจ็บป่วย หรือเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป พี่หมีโกแบร์เลยขอนำรายละเอียดของ ประกันผู้สูงอายุ กับข้อสงสัยก่อนสมัครประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุมาฝากกันครับ

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตผู้สูงอายุคืออะไร

ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ คือประกันที่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บให้กับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี (ในบางกรมธรรม์ก็ถึง 75 ปี) มักมีจุดเด่นอยู่ที่การไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพครับ และจะเน้นการจ่ายเงินก้อนชดเชยเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตเป็นหลัก

ประกันชีวิตผู้สูงอายุให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

  • จ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น (กรณีพิการหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ แต่หากต้องการความคุ้มครองเรื่องนี้ ก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมพ่วงท้ายไว้ได้ครับ)
  • หากผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายคืน เบี้ยประกันที่ชำระแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม ประมาณ 2-3%
  • ถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวน พร้อมกับเบี้ยประกันที่เคยชำระไปแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกด้วย
  • กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ผลตอบแทนสูง

ประกันชีวิตผู้สูงอายุดีอย่างไร

  • มีเงินออมเพื่อตัวผู้สูงอายุเองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือยามที่ไม่ได้ทำงานแล้ว
  • มีเงินเก็บสะสมไว้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานในอนาคต
  • ได้รับความคุ้มครองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • มีความคุ้มครองด้านรายได้ หากมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
  • มีเงินก้อนเวลาเสียชีวิต สำหรับใช้ในค่าทำศพ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุแบบไหนดี

ประกันผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ปกติแล้วเวลาเราทำประชีวิตมักจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน ดังนั้นประกันชีวิตผู้สูงอายุนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและอยากจะเก็บเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน แต่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง เหมือนวัยหนุ่มสาวแล้วหรือมีโรคประจำตัวอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบทั่วไปได้ ซึ่งก็สามารถเลือกทำประกันชีวิตผู้สูงอายุทดแทนได้ เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันชีวิตได้ครับ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและเงินสะสมไว้ใช้จ่ายยามชรา และยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรได้ด้วย การประกันชีวิตแบบบำนาญมีข้อดีในแง่ของการคุ้มครองชีวิตระหว่างที่ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ และมีรายได้ประจำให้หลังเกษียณอายุแล้ว นั่นหมายความว่า ไม่ต้องรอให้เกษียณ คนหนุ่มสาวก็สามารถทำประกันชนิดนี้ไว้ให้ตัวเองก่อนได้ โดยเราจะได้รับผลตอบแทนก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปีเป็นต้นไป ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวดอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาสูงสุดจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น อายุ 85 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุ มีทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเงินรายได้ชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) โดยทั่วไปประกันแบบนี้จะเป็นประกันแบบปีต่อปี หากปีไหนไม่ต้องการทำประกันก็สามารถหยุดชำระเบี้ยได้

เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

จะเน้นให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ซึ่งหากผู้สูงอายุต้องการทำประกันสุขภาพด้วย ก็สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ เช่น ความคุ้มครองค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ประกันสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น บริษัทจะรับทำประกันให้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว หรืออาจจะรับแต่เงื่อนไขจะค่อนข้างเข้มงวด ไม่ครอบคลุมในเรื่องที่เราเคยเป็นมาก่อน หรือเบี้ยประกันมีโอกาสราคาสูงขึ้นครับ

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประกันต่างๆ ได้ที่ ทำประกันชีวิตดีไหม วิธีเช็คว่าทำประกันชีวิตของอะไรดี

มีโรคร้ายแรงที่ประกันผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมหรือไม่

ถึงแม้ว่าประกันสำหรับผู้สูงอายุจะไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อน แต่จะมีบางโรคร้ายแรงที่ไม่ให้ความครอบคลุมอยู่ครับ ทั้งนี้เพื่อนๆ ต้องตรวจสอบในรายละเอียดของกรมธรรม์นั้นๆ ด้วยว่ามีโรคอะไรบ้างที่เป็นข้อยกเว้น ซึ่งโดยปกติแล้วโรคที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง เบาหวาน ดีซ่าน ไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งลำไส้ ลมชัก ไตวาย เป็นต้น

จะเห็นว่าประกันผู้สูงอายุนั้นมีมากมายหลายแบบและรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเลือกทำประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุในครอบครัวตามความเหมาะสม หรือ แนะนำให้ผู้สูงอายุทำเองก็ได้ ถ้าหากสนใจสามารถเลือกเปรียบเทียบประกันชีวิตมากมายหลากหลายแบบจากที่เว็บไซต์ของพี่หมีโกแบร์ เพียงคลิกที่นี่ได้เลยครับ

เปรียบเทียบประกันชีวิต

พี่หมี GoBear

พี่หมี GoBear

พี่หมีจะคอยนำเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ เสมอครับ

คลิกเพิ่มเติม