ประกันลดหย่อนภาษี 2563 ตัวไหนดี ลดหย่อนได้เท่าไรบ้าง

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ใกล้ถึงช่วงสิ้นปี ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลลดหย่อนภาษีกันแล้ว ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี นอกจากนโยบาย ช้อปดีมีคืน ในช่วงนี้ พี่หมีโกแบร์ก็มี ประกันลดหย่อนภาษี มาฝากครับ ส่วนจะมีประกันแบบไหน ลดหย่อนได้เท่าไรบ้าง และจะเลือกทำประกันตัวไหนดี พี่หมีรวบรวมคำตอบมาให้แล้ว

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ปัจจุบันกรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี แต่ไม่ใช่เบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์ทุกแบบที่จะนำมาขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นะครับ จะต้องเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขตรงตามที่สรรพากรกำหนดเท่านัน และประกันแบบไหนบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้ ไปดูกันเลยครับ

ประกันลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่แบบที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น มีดังนี้ครับ

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป

เพื่อนๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันออมทรัพย์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 • กรมธรรม์จะต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในไทย
 • หากกรมธรรม์นั้นมีการจ่ายเงินคืนในทุกปี จะต้องได้คืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี
 • หากจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลาเงินที่ได้คืน เช่น 3 ปี 5 ปี จะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับตั้งแต่อายุครบ 55 หรือ 60 ปี ไปถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่านั้น (คล้ายๆกับการที่ข้าราชการได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณแล้วนั่นเองครับ) เบี้ยประกันแบบบำนาญนี้ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ถือว่ามากกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป เพราะทางรัฐส่งเสริมให้เป็นการออมเพื่อการเกษียณอย่างแท้จริง โดยกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กรมธรรม์นั้นจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย
 • ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุ 55-85 ปีหรือมากกว่านั้น และจะต้องจ่ายเบี้ยจนครบก่อนเริ่มได้รับผลประโยชน์

 

แต่ถ้าหากเพื่อน ๆ มีการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF),กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และตัวใหม่ล่าสุดกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แล้ว เมื่อนำเงินออมจากกองทุนทั้งหมดที่กล่าวมารวมกับประกันแบบบำนาญแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทครับ

ทั้งนี้นอกจากประกันชีวิตของเราเองแล้ว ถ้าคู่สมรสของเพื่อนๆ ทำประกันชีวิต ประกันชีวิตของคู่สมรส ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงด้วย โดยมีเกณฑ์ในการลดหย่อนดังนี้ครับ

 • คู่สมรสต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีเงินได้
 • ต้องเป็นคู่สมรสของเราตลอดทั้งปีภาษี ไม่ใช่เพิ่งมาแต่งงานกันในระหว่างปีภาษี
 • สามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

 

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพให้ตนเอง

 • สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (เดิมลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท โดยเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ปีภาษี 2563)
 • เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพ กับค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ 2563

ประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุที่เพื่อนๆ ทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ต้องเป็นบุตรแท้ๆโดยชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่ได้นะครับ)
 • พ่อและแม่ ต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • พ่อและแม่ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • กรณีพ่อแมีมีลูกหลายคนและลูกๆช่วยกันชำระเบี้ยหลายคน ให้เฉลี่ยหักค่าลดหย่อนเท่าๆ กัน แต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ

ประกันลดหย่อนภาษี 2563 ตัวไหนดี

FWD เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 แผน 1

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,025/ เดือน จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ทุนประกันสูงสุด 50,000 บาท
 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 – 19 ปี รับ 5% ของทุนประกันภัยและเมื่อถือกรมธรรม์ครบตามกำหนดรับ 420% ของทุนประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตรับ 500% ของทุนประกันภัย

 

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีอะไรบ้าง ตัวไหนดี 2563 FWD

Manulife ออมคุ้มคุ้ม ผลตอบแทนรวม 555% ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

 • ออมคุ้ม ออมสั้นๆเพียง 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี
 • รับบัตรกำนัล 10% ของเบี้ย สูงสุด 10,000 บาท
 • การันตีผลตอบแทนรวม 555% ตลอดอายุสัญญา
 • สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ขึ้นตามอายุ
 • ทุนประกันสูงสุด 1,000,000 บาท

 

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีอะไรบ้าง ตัวไหนดี 2563 Manulife ประกันออมทรัพย์

Manulife ประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD 12,000 บาท (ช่วงอายุ 30-39 ปี)

 • มี OPD ไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 12,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
 • คุ้มครองโรคทั่วไป มะเร็งทุกระยะ โรคร้ายแรงต่างๆ
 • ส่วนลดเบี้ยสุขภาพทันที 20%
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,405/ เดือน* ขึ้นกับอายุของผู้เอาประกัน
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย มีเครือข่ายสถานพยาบาลมากว่า 346 แห่ง
 • สายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง

 

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีอะไรบ้าง ตัวไหนดี 2563 manulife ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

นอกจากประกันลดหย่อนภาษีที่พี่หมีแนะนำแล้ว ยังมีประกันตัวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย และรอให้เพื่อน ๆ มาเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วคลิก ซึ่งนอกจากสิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้วเพื่อน ๆ ยังได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ แถมยังฝึกวินัยในการเก็บเงินอีกด้วยนะครับ หากสนใจสามารถกดคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย!

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ

พี่หมี GoBear

พี่หมี GoBear

พี่หมีจะคอยนำเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ เสมอครับ

คลิกเพิ่มเติม