เพื่อนๆทราบไหมครับว่า นอกจากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แล้ว ประกันสุขภาพก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในปี 2563 ได้เช่นกันนะครับ ถือเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ ที่ทำให้สุขภาวะของเพื่อนๆและคนใกล้ตัวล้วนตกอยู่ในความเสี่ยง การมีประกันสุขภาพที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สักตัว ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆอุ่นใจขึ้น อีกทั้งยังเข้ามาช่วยเน้นเรื่องการลดภาษีได้อีกด้วย

ในวันนี้ พี่หมีโกแบร์จึงอยากจะมาเล่ารายละเอียดของการลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพให้ฟังกันครับ ไปดูกันว่า ประกันสุขภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ แล้วจะต้องทำยังไง แต่ก่อนอื่น พี่หมีอยากจะมาเล่าที่มาคร่าวๆก่อนว่าเพราะเหตุใด ประกันสุขภาพถึงนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ให้ฟังกันครับ

 

ทำไมประกันสุขภาพถึงลดหย่อนภาษีได้

คำตอบก็คือว่า ประกันสุขภาพช่วยลดภาระของรัฐในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบได้ เพราะ การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจก็จะสูญเสียน้อยลง เพราะตัวเพื่อนๆเองหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่จำเป็นต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แต่มีประกันคอยจ่ายให้ จึงเห็นได้ว่าการลดความเสี่ยงทางด้านการเงินส่วนบุคคลของเพื่อนๆก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมเช่นที่รัฐคอยดูแลอยู่เช่นกัน

และนอกจากเรื่องการลดความเสี่ยงในการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว การซื้อประกันสุขภาพยังทำให้เพื่อนๆได้วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า ทำให้เมื่อยามแก่เฒ่าก็จะมีความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกันก็ช่วยจ่ายค่ารักษาให้ได้ เป็นการลดภาระของรัฐไปได้มากเลยทีเดียวครับ

woman-patient-with-doctor-hospital

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ควรซื้อตอนไหน

หลายๆคนมักจะรีบซื้อประกันสุขภาพเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีกันช่วงปลายปี เพราะเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่ม ได้โบนัสและมีรายได้เริ่มนิ่ง ทำให้นำรายได้เหล่านั้นมาคำนวณภาษีได้อย่างแม่นยำ แต่อันที่จริงแล้ว การตัดสินใจซื้อประกันช่วงปลายปีสำหรับลดหย่อนภาษีอาจจะค่อนข้างกระชั้นชิดจนเกินไป เพราะบริษัทประกันอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่ออนุมัติระยะหนึ่ง ทำให้ถ้าหากเพื่อนๆตัดสินใจช้าจนเกินไป ก็อาจจะซื้อประกันได้ไม่ทันปลายปีก็เป็นได้ครับ

ดังนั้น จึงดีกว่าถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะซื้อประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ก็ควรซื้อก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีนะครับ

 

ประกันสุขภาพ หักภาษีได้เท่าไร

1. ประกันสุขภาพสำหรับตนเอง

ประกันสุขภาพสำหรับตนเอง หมายถึงประกันที่เพื่อนๆซื้อให้ตัวเองนั่นแหละ โดยจะใช้เบี้ยประกันสุขภาพตนเองลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงตามปีภาษีที่กำหนด โดยมีข้อกำหนดต่างๆดังนี้ครับ

1.1 สิทธิประโยชน์

สำหรับใครที่มีประกันสุขภาพและอยากนำมาลดหย่อนภาษีที่ต้องยื่นในปี 2563 (นั่นก็คือซื้อประกันสุขภาพภายในปี 2562 นั่นเองครับ) เพื่อนๆจะได้สิทธิประโยชน์สามารถลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพตามเบี้ยที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าหากเพื่อนๆต้องการซื้อประกันสุขภาพสำหรับนำมาลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 (นั่นก็คือ ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 และนำไปยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2564) เพื่อนๆจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นการลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพตามเบี้ยที่จ่ายจริงได้สูงสุดถึง 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองครับ

1.2 เงื่อนไขการรับสิทธิ

ในการที่เพื่อนๆจะนำประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ประกันตัวนั้นๆจะต้องได้รับการรับประกันโดยบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในไทย และให้ความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ครับ

 • ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นๆ

 • ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

 • ประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว หรือ Long Term Care

1.3 เอกสารที่ต้องใช้

ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน โดยจะต้องระบุข้อความที่กำหนด นั่นก็คือ ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันนั้นๆ, ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน, จำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ และจำนวนเงินที่มีสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้

1.4 ข้อควรรู้

หากเพื่อนๆต้องการใช้ประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ก็อย่าลืมแจ้งบริษัทประกันว่าต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ ทางประกันจะได้สามารถส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพกรได้เลยอัตโนมัติ ทำให้เวลายื่นภาษีจริงก็อาจไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการยื่นขอลดภาษีอีกครับ

family-father-mother-healthcare

2. ประกันสุขภาพบิดามารดา

สำหรับประกันสุขภาพบิดามารดา ก็หมายถึงประกันที่เพื่อนๆซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่ารวมกันสูงสุดลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีข้อกำหนดต่างๆดังนี้

2.1 สิทธิประโยชน์

เพื่อนๆสามารถนำเอาประกันสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ลดหย่อนสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาทรวมกันทั้งบิดาและมารดา

นอกเหนือไปจากนั้น เพื่อนๆยังสามารถนำเอาเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรสมารวมได้อีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น คู่สมรสจะต้องไม่มีรายไดนะครับ

และถ้าหากพี่น้องเพื่อนๆร่วมกันช่วยจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดามารดา ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี โดยเป็นการเฉลี่ยการลดหย่อนตามจำนวนพี่น้องที่จ่ายร่วมกัน เช่น สมมุติว่าเพื่อนๆจ่ายเบี้ยรวมสูงสุดไปแล้ว 15,000 บาท แล้วเพื่อนๆมีพี่น้องร่วมกันแค่สองคนรวมตัวเพื่อนๆด้วย เพราะฉะนั้น ก็หาร 2 ออกมาก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนแค่คนละ 7,500 บาทครับ

2.2 เงื่อนไขการรับสิทธิ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือ เบี้ยประกันของพ่อแม่เพื่อนๆเอง และเบี้ยประกันสำหรับพ่อแม่คู่สมรสครับ

 • การลดหย่อนโดยเบี้ยประกันของพ่อแม่เราเอง

  • ผู้ยื่นลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพจะต้องเป็นลูกแท้ๆถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ โดยที่ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์หักลดหย่อนนะครับ

  • พ่อแม่จะต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

  • ระหว่างเพื่อนๆเองพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง จะต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้นๆ

  • เป็นความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่:

   • ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนานๆ

   • ประกันอุบัติเหตุ ที่คุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก

   • ประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง

   • ประกันภัยการดูแลระยะยาว หรือ Long Term Care

 • การลดหย่อนโดยเบี้ยประกันของพ่อแม่คู่สมรส

  • คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้เลยในปีภาษีนั้นๆ และเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่คู่สมรส ไม่ใช่ลูกบุญธรรม

  • นอกนั้น จะมีเงื่อนไขเหมือนกันกับการลดหย่อนดอกเบี้ยประกันของพ่อแม่เราเองด้านบนทั้งหมดครับ

2.3 เอกสารที่ต้องใช้

ให้ใช้ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกันครับ

2.4 ข้อควรรู้

 • เพื่อนๆสามารถลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดาได้เพียงประเภทเดียวนะครับประกันชีวิตที่ทำให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้

 • การลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพนี้ จะต้องนำเอาค่าเบี้ยของทั้งพ่อและแม่มารวมกันได้ไม่เกิน 15,000 บาทนะครับ ไม่ใช่สิทธิ์การลดหย่อนสำหรับพ่อหรือแม่แต่ละคนแต่อย่างใด

 • หากเพื่อนๆทำประกันให้คุณพ่อคุณแม่ ก็อย่าลืมแจ้งบริษัทประกันว่าต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีด้วยเช่นกันนะครับ จะได้มีความสะดวกรวดเร็วเวลายื่นภาษีมากขึ้นไปอีก

 

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่อยากจะนำเอาประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ก็รีบไปซื้อประกันกันตั้งแต่วันนี้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เลยนะครับ เพื่อที่ว่าในการยื่นภาษีช่วงปีหน้า เพื่อนๆจะได้ค่าลดหย่อนที่คุ้มค่า แถมยังอุ่นใจได้มากกว่าว่าทั้งตัวเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่จะมีประกันสุขภาพคอยคุ้มครองไม่ว่าจะเกิดโรคร้ายแรงอะไรขึ้น หากเพื่อนๆกำลังมองหาประกันสุขภาพเพื่อนำมาลดหย่อนภาษี ก็สามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันตัวที่ใช่ที่เว็บไซต์โกแบร์ได้เลยนะครับ

Thus Noumong

Thus Noumong

บรรณาธิการประจำโกแบร์ประเทศไทย ยามว่างชื่นชอบการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้าน หรือในครัว รักในการเขียนเรื่องราวไลฟ์สไตล์และต้องการทำให้เรื่องการเงิน ย่อยง่าย เข้าถึงได้ทุก ๆ คน

คลิกเพิ่มเติม