สิทธิประกันสังคม ปี 2563

 1. สิทธิการรักษาพยาบาล
 2. สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
 3. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ
 4. สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 5. สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 7. สิทธิประโยชน์จากเงินชราภาพประกันสังคมตามมาตรา 39
 8. ไม่ได้ทำงานประจำ ก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้

การเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์

 

เพื่อนๆทราบไหมครับว่าสิทธิ ประกันสังคม ให้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด โดยถ้าหากทางนายจ้างของที่ทำงานเพื่อนๆตกลงช่วยส่งเงินประกันสังคมให้ ก็อย่าปล่อยให้เสียเปล่า และเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ เพื่อนๆก็สามารถเช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่ายๆทางออนไลน์ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมแล้วล่ะครับ

เดี๋ยวนี้ ทางสำนักงานฯ เขาก็ใจดีช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆสามารถ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ได้ด้วยตัวเองบนอินเทอร์เน็ต สามารถรู้ผลง่ายๆ ได้ทันทีใน 3 นาที แถมจะทำการปรับเปลี่ยนหรือยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรก็ง่ายดาย แบบทำครบจบในเว็บไซต์เดียว

ก่อนที่ในวันนี้ พี่หมีโกแบร์ จะบอกขั้นตอน วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ ด้วยตัวเพื่อนๆเอง เราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่า สิทธิประกันสังคมที่เพื่อนๆจะได้รับนั้น มีอะไรเจ๋งๆบ้าง

 

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ 2563

 

เช็คประกันสังคม ออนไลน์

ทำความรู้จัก สิทธิประกันสังคม ที่จะได้รับในปี 2563

 1. สิทธิการรักษาพยาบาล

  หากเพื่อนๆ เป็นผู้ประกันตน ก็จะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและสามารถขอเบิกได้กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย และได้รับการบริการจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์ โดยทางสำนักงานฯ จะมีรายการสถานพยาบาลในเครือข่ายให้เพื่อนๆได้เลือกลงทะเบียน สถานพยาบาลเหล่านี้ก็จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์แบบที่เพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยล่ะครับ แต่เพื่อนๆจะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้นนะครับ โดยถ้าหากเพื่อนๆ จำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนสถานพยาบาลไว้ที่ไหน หรือต้องการจะยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ทางออนไลน์ทันทีเลยครับ

 2. สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร

  หากเพื่อนๆได้มีการคลอดบุตร ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง และหากเพื่อนๆเป็นผู้หญิง ก็สามารถรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน และใช้สิทธิ์เงินสงเคราะห์การหยุดงานได้จนถึงบุตรคนที่ 2 ครับ โดยถ้าหากเพื่อนๆยื่นคำขอพร้อมเอกสารครบถ้วน ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะสั่งจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ครับ

 3. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ

  โดยในกรณีทุพพลภาพรุนแรง เพื่อนๆจะได้รับสิทธิประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต แต่ถ้าหากเพื่อนๆ ทุพพลภาพแบบไม่รุนแรง ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งเพื่อนๆยังได้รับสิทธิชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่จะจ่ายตามจริง แต่ถ้าหากเพื่อนๆเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท และสำหรับผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท รวมถึงกรณีเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพอีก 40,000 บาทครับ

 4. สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต

  และถ้าหากเพื่อนๆเสียชีวิต ก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมเป็นค่าทำศพ 40,000 บาท รวมไปถึงได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2-6 เดือน ตามแต่ระยะเวลาที่ได้ส่งเงินสมทบมาแล้วนั่นเองครับ

 5. สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร

  ถ้าหากเพื่อนๆมีบุตรไม่เกิน 3 คน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คนครับ

 6. สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

  ในกรณีที่เพื่อนๆว่างงาน จะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานนับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง โดยเพื่อนๆจะได้รับค่าชดเชย กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย และในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยครับ

 7. สิทธิประโยชน์จากเงินชราภาพประกันสังคมตามมาตรา 39

  เพื่อนๆจะได้รับสิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ ก็เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหรือมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ในกรณีแรก เพื่อนๆจะได้รับบำนาญชราภาพถ้าหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน โดยได้รับบำนาญเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และยิ่งจ่ายเงินสมทบนานเกินกว่า 180 เดือน ก็ยิ่งปรับอัตราบํานาญชราภาพขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 1 ปีเลยละครับ แต่ถ้าหากเพื่อนๆ จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ก็จะได้สิทธิเป็นบำเหน็จชราภาพแทน ซึ่งจะเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายนั่นเองครับ

 8. ไม่ได้ทำงานประจำ ก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้

  โดยสิทธิประกันสังคมกรณีนี้จะเรียกว่า เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยเพื่อนๆจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือเคยทำงานแบบที่มีนายจ้างช่วยจ่ายเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน รวมถึงออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ก็ให้รีบไปสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และจะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือนเท่ากันทุกคน ก็จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง 6 กรณี นั่นก็คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพครับ

 

เปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรง

 

ขั้นตอนง่ายๆ เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ออนไลน์

ได้สิทธิประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้ว เพื่อนๆก็สามารถ เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ตามขั้นตอนข้างล่างนี้เลยครับ:

 1. สมัครสมาชิก

  โดยให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เสร็จแล้วคลิกที่ลิงค์ “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก” มุมบนขวา หากเพื่อนๆยังไม่เคยตรวจสอบสิทธิประกันสังคมออนไลน์มาก่อน ก็ให้กดที่ปุ่มสมัครสมาชิก กดยอมรับข้อตกลงในการบริการ เสร็จแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว และทำการขอรับรหัสยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และเพื่อนๆสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ทันทีครับ

 2. ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

  เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว ก็ให้คลิกที่แถบเมนูด้านบนที่เมนู “ผู้ประกันตน” เว็บไซต์ก็จะขึ้นข้อมูลผู้ประกันตนของเพื่อนๆให้ทราบ โดยสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้ดังนี้ครับ

  • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  • ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  • ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
  • การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
  • ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 

เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ

 

เห็นไหมล่ะครับว่า การเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด แถมตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วว่าถ้าหากเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างมากมายและคุ้มค่า ใครที่เคยมองข้ามการสมัครเป็นผู้ประกันตน พี่หมีอยากให้ลองคิดใหม่ เพราะต้องบอกเลยว่ามีดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ อย่างไรก็ตาม ถ้าเพื่อนๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างความแตกต่างระหว่างประกันสังคมและประกันสุขภาพ หรือรู้สึกว่า สิทธิประกันสังคมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงก็สามารถมองหาและเปรียบเทียบประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ และถ้าชอบบทความนี้ เพื่อนๆก็สามารถติดตามบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินดีๆไปกับพี่หมีได้ที่เว็บไซต์โกแบร์เลยนะครับ

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ

Thus Noumong

Thus Noumong

บรรณาธิการประจำโกแบร์ประเทศไทย ยามว่างชื่นชอบการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้าน หรือในครัว รักในการเขียนเรื่องราวไลฟ์สไตล์และต้องการทำให้เรื่องการเงิน ย่อยง่าย เข้าถึงได้ทุก ๆ คน

คลิกเพิ่มเติม