เดินทาง

ในบางครั้ง หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองที่จะต้องเสียเงินไปกับประกันภัยรถยนต์เช่า เพิ่มไปจากประกันภัยการเดินทางที่ต้องเสียอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวและขับขี่รถยนต์เช่าในต่างประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันภัยที่คุณเลือก เพื่อดูข้อดีและข้อเสียของการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยรถยนต์เช่า

 

คุณต้องการทั้งสองประกันภัยหรือไม่?

 

หากการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศของคุณ ใช้การเดินทางส่วนมากผ่านรถโดยสารสาธารณะ การซื้อเพียงประกันภัยการเดินทาง ก็เพียงพอกับความต้องการของคุณแล้ว เพราะประกันภัยการเดินทางส่วนมากได้ครอบคลุมถึงความคุ้มครองในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสาธารณะ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลหากคุณต้องใช้รักษาตัวในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม หากการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ต่างประเทศของคุณ ส่วนมากเป็นการเดินทางแบบขับขี่รถยนต์เช่าไปตามที่ต่างๆ เป็นหลัก คุณควรแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อซื้อประกันภัยรถยนต์เช่าเพื่อคุ้มครองในส่วนของรถยนต์เช่าและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ประกันภัยรถยนต์เช่า

 

การขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง เพราะคุณไม่คุ้นชินกับเส้นทาง ถนน สภาพอากาศ และความแตกต่างในเรื่องของกฏการใช้รถ ใช้ถนน เพราะฉะนั้น การมีประกันภัยรถยนต์เช่าที่ดี จะช่วยคุ้มครองคุณหากเกิดอุบัติเหตุได้ หรือแม้กระทั่งหากเกิดกรณีรถถูกขโมยนั่นเอง

 

สิ่งที่เกิดขึ้นหากคุณเกิดอุบัติเหตุขณะใช้รถยนต์เช่าก็คือ คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวยานพาหนะแล้ว ยังมีในส่วนของค่าเสียหายต่อวันที่เกิดจากการสูญเสียรายได้ของบริษัทนั้นๆ ที่คุณทำการเช่ารถอีกด้วย ซึ่งอาจสูงถึงวันละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,700 บาทต่อวันเลยทีเดียว รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการจัดการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และค่า "เสื่อมราคา" ที่บริษัทรถยนต์มักคิดกับผู้เช่ารถยนต์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ แม้จะทำการซ่อมรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจถึงหลักหมื่นเลยก็เป็นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้นเอง

 

ทั้งนี้ อีกประการที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ไม่ว่าอย่างไร คุณยังคงจำเป็นต้องมีประกันภัยการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองส่วนบุคคลของคุณเองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะประกันภัยรถยนต์เช่านั้นส่วนมากจะคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบเอง