เดินทาง

เพราะอะไรจึงควรทำประกันการเดินทาง?

 •       ค่ารักษาพยาบาลในเวลาที่คุณท่องเที่ยวในต่างประเทศ อาจทำให้คุณต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก
 •       ประกันอื่นๆ อาทิ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล หรือ ประกันที่พ่วงกับบัตรเครดิต ส่วนมากมักไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินเวลาท่องเที่ยว
 •       ถ้าไม่มีประกันการเดินทาง คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเองทั้งหมด
 •       การมีประกันการเดินทางเอาไว้ เพื่อคุ้มครองคุณ และนำพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัย รวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล คือเรื่องที่จำเป็น
 •       ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
 •       ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ
 •       ค่าสินไหมที่คุณต้องชดใช้ หากสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 •       กระเป๋าหายหรือถูกขโมย
 •       ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากคุณยกเลิกทริป เลื่อนทริป หรือตัดทริปให้สั้นลง

แล้วประกันการเดินทาง “ไม่” ครอบคลุมอะไรบ้าง?

สิ่งที่คุณพึงระวังในการทำประกันการเดินทางมีดังนี้

 •       ถ้าคุณอายุเกิน 65 ปี หรือมีโรคประจำตัว คุณอาจต้องการประกันภัยการเดินทางที่มีความเฉพาะมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องบอกบริษัทประกันให้หมด เพื่อเลี่ยงที่จะทำให้เกิดการโมฆะของประกันการเดินทางของคุณ หรือการไม่คุ้มครองในภายหลัง สิ่งที่คุณต้องบอกคือ สุขภาพของคุณ โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่ง คุณต้องทานยาเพื่อรักษาอาการอะไรเป็นประจำหรือไม่ อาทิ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คุณต้องตอบคำถามอย่างตรงไป ตรงมา
 •       กิจกรรมต่างๆ ที่อันตราย อาทิ กีฬาแนวผจญภัย กีฬาฤดูหนาว หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น มักไม่รวมในประกันการเดินทางแบบมาตรฐาน คุณอาจต้องทำประกันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมนั้นๆ
 •       ไม่ใช่ทุกประเทศ จะอยู่ในการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทาง ซึ่งคุณต้องทำการตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยการเดินทางก่อนทำประกันทุกครั้ง
 •       ประกันภัยจะไม่คุ้มครอง หากเกิดเหตุประท้วง การจลาจล แผ่นดินไหว การก่อการร้าย หรือโรคระบาด เป็นต้น

รวมๆ แล้ว ประกันการเดินทาง “คุ้มค่า” หรือไม่ล่ะ?

ประโยชน์หลักๆ ของประกันการเดินทางก็คือ การคุ้มครองคุณในกรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉิน อาทิเช่น

 •       จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสกี และต้องการเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายคุณไปยังโรงพยาบาลที่ดีๆ โดยเร็วที่สุด?
 •       หากลูกๆ ของคุณป่วย ขณะกำลังท่องเที่ยวในประเทศที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก อาทิ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ คุณจะทำอย่างไร?

ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งคุณสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้ด้วยการทำประกันการเดินทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อประกันเพื่อคุ้มครองข้าวของ หรือทรัพย์สินของคุณได้อีกด้วย เพียงแค่คุณต้องตรวจสอบว่าประกันการเดินทางแผนไหน เหมาะกับคุณ หรือความต้องการของคุณมากที่สุด ซึ่งบริษัทประกันบางเจ้า อาจลดราคาเบี้ยประกันให้คุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ต้องการความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางของคุณด้วยนั่นเอง