ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สิทธิ์ที่คนใช้รถควรรู้

 

ประกันรถยนต์

เมื่อพูดถึงประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแล้ว หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า มีสิทธิประโยชน์ที่เรียกว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ อยู่ด้วย ซึ่งพี่หมีจะขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ เมื่อเกิดเหตุรถชนกันขึ้น แล้วทั้งสองฝ่ายมีการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายถูก แต่จะต้องเอารถเข้าอู่ ไม่สามารถใช้งานรถของตนเองได้ ต้องหันไปใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือเช่ารถขับแทน ตรงนี้ฝ่ายที่ถูก จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดได้ครับ ส่วนหลักการจะเป็นยังไง ได้รับเงินชดเชยวันละเท่าไหร่ ไปดูพร้อมๆกันเลย

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันภัยจะต้องเข้ามารับผิดชอบแทนผู้ขับขี่ กรณีที่รถคันเอาประกันภัยภาคสมัครใจเป็นฝ่ายผิด (ซึ่งสามารถเรียกร้องได้ ตั้งแต่ประกันชั้น 1-3 เลยครับ)

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ อยู่ในกฎหมายใด และมาตราไหน

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ลักษณะมูลละเมิด
 • บรรพ 2 (หนี้) > ลักษณะ 5 > หมวด 1 (ความรับผิดเพื่อละเมิด)

 

ถ้าทำเฉพาะประกันภัย พรบ. จะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ไหม

ประกันภัย พ.ร.บ. นั้น จะต่างกับประกันภาคสมัครใจ ตรงที่คุ้มครองคนแต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน (ในที่นี่ก็คือตัวรถนั่นเอง) ดังนั้น ถ้าทำแค่ ประกันภัย พ.ร.บ.จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่ได้ครับ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ คืออะไร ได้วันละเท่าไหร่

บริษัทประกันภัยของคู่กรณี จำเป็นต้องชดใช้ให้กับเรา ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก แต่ไม่สามารถใช้รถได้ (เราขาดประโยชน์จากการใช้รถ) ในจำนวนไม่น้อยกว่าที่ทาง คปภ. ได้กำหนดขั้นต่ำไว้ สาเหตุที่ต้องกำหนดตัวเลขขั้นต่ำนี้ ก็เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเจรจาจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไป และเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเรียกร้องของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดปัญหาการร้องเรียนซึ่งจำนวนเงินที่เราจะได้รับ มีอัตราดังนี้ครับ

 

 1. รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
 2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
 3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
 4. รถประเภทอื่นๆ ที่ ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1-3 เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป

 

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เอกสารประกอบการเรียกค่าเสียหายมีอะไรบ้าง

 • ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม พร้อมรูปถ่ายในขณะที่รถกำลังถูกซ่อมกรณีนี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นอู่ในสัญญากับบริษัทประกันคู่กรณี สามารถเช็ครายชื่ออู่ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทประกันนั้นๆ
 • หนังสือส่งมอบรถเมื่อเสร็จ / ใบรับรถรถยนต์
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ใบเสร็จค่าเช่ารถ โดยรถที่เช่าต้องไม่เกินระดับเดียวกันกับรถของเราที่ซ่อม หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ จากการที่เราไม่ได้ใช้รถ (ถ้ามี)
 • หนังสือเรียกร้องเกี่ยวกับสินไหม ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ บอกถึงข้อเรียกร้องและความเดือดร้อนต่างๆของเราเมื่อไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อม
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของเรา
 • ใบรับรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน (ใบเคลม)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เราต้องการให้บริษัทประกันโอนเงินเข้า

 

วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถต้องทำอย่างไร

 1. ติดต่อบริษัทประกันของคู่กรณี (ฝ่ายที่ผิด) จากนั้นให้เรายืนยันคำเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ในช่วงเวลาที่รถของเรากำลังซ่อมอยู่
 2. ให้เราส่งเอกสารต่างๆ ไปยังบริษัทประกันของคู่กรณี ควรจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อให้มีบันทึกลายเซ็นผู้รับเอกสาร และวันที่รับเอกสาร
 3. เจ้าหน้าที่บริษัทฝ่ายคู่กรณีจะทำการตรวจสอบ และติดต่อกลับมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย(ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจขอต่อรองเกี่ยวกับจำนวนเงิน หรือขอลดจำนวนวันจากที่เราเรียกร้องไปดังนั้นเอกสารใบรับรถยนต์ที่มีระบุจำนวนวันในการซ่อมชัดเจนจากอู่ในเครือของบริษัทประกันฝ่ายคู่กรณี จึงสำคัญมาก หากเราต้องเช่ารถ อย่าลืมเก็บใบเสร็จค่าเช่ารถไว้ด้วยนะครับ)
 4. หลังการตกลงต่างๆ จบลงใช้เวลาประมาณ7-15 วัน ก็จะได้ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

จะเห็นได้ว่า การเรียกร้องสิทธิค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนั้นดีมากกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก และหากเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันของเราก็ต้องเป็นผู้จ่ายให้กับคู่กรณี เมื่ออีกฝ่ายเรียกร้องมาเช่นกัน ดังนั้น การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจไว้จึงช่วยให้เราอุ่นใจได้มากกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แต่จะทำประกันแบบไหนกับบริษัทอะไรดี? พี่หมีรวบรวมมาให้แล้วเพื่อนๆ สามารถเปรียบเทียบได้โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยครับ

 

เปรียบเทียบประกันรถ

พี่หมี GoBear

พี่หมี GoBear

พี่หมีจะคอยนำเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ เสมอครับ

คลิกเพิ่มเติม