ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ

ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ ชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร

การทำประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่สมควรและมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเราจะได้รับความคุ้มครองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะได้รับค่าชดเชยที่สามารถบรรเทาความเสียหายให้ลดน้อยลงซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องประเภทของการทำประกันรถยนต์ว่า ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ ควรทำประกันแบบไหนและประกันรถยนต์ ชั้น 1 2 3 มันแตกต่างกันอย่างไร ว่าแล้ว เราก็ไปดูกันเลยครับ

car accident

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร

แต่เดิมประกันภัยรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่...

ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองความเสียหายในการซ่อมแซมรถคันที่ทำประกัน
 • คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือเกิดเพลิงไหม้รถ ตามทุนประกันที่ผู้เอาประกันได้เลือกซื้อ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองความเสียหายในการซ่อมรถที่ทำประกัน เฉพาะในกรณีเป็นรถด้วยกันและต้องมีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือเกิดเพลิงไหม้รถ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 3

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อบุคลภายนอกและผู้โดยสาร
 • คุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคลภายนอก
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 4

 • คุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ในปัจจุบันมีรูปแบบของประกันภัยเพิ่มมาอีก เรียกว่าประเภทพลัสเช่น ประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมความคุ้มครองพิเศษบางประการเข้าไป ซึ่งก็แล้วแต่กรณีของรถยนต์ครับ ซึ่งก่อนที่จะต่อประกันภัยรถยนต์ เราก็ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ถูกต้อง โดนใจมากที่สุดนั่นเองครับ

 

เปรียบเทียบ-ประกันรถยนต์

ขอขอบคุณบทความจาก Wasurat Ch. Drivemate