ประกันชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ชั้น ต่างกันที่ตรงไหน?

การทำประกันภัยรถยนต์ นั้นเป็นเรื่องที่สมควรและมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเราจะได้รับความคุ้มครองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะได้รับค่าชดเชยที่สามารถบรรเทาความเสียหายให้ลดน้อยลง ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องประเภทของการทำประกันรถยนต์ ว่าควรทำประกันแบบไหนและมันแตกต่างกันอย่างไร
 

car accident


ประกันภัยรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่...


ประกันภัยชั้นที่ 1

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองความเสียหายในการซ่อมแซมรถคันที่ทำประกัน
 • คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือเกิดเพลิงไหม้รถ ตามทุนประกันที่ผู้เอาประกันได้เลือกซื้อ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

 

ประกันภัยชั้นที่ 2

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคลอื่นภายนอกรถ
 • คุ้มครองความเสียหายในการซ่อมรถที่ทำประกัน เฉพาะในกรณีเป็นรถด้วยกันและต้องมีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือเกิดเพลิงไหม้รถ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

 

ประกันภัยชั้นที่ 3 

 • คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อบุคลภายนอกและผู้โดยสาร
 • คุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคลภายนอก
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

 

ประกันภัยชั้นที่ 4

 • คุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคลภายนอก
   

ในปัจจุบันมีรูปแบบของประกันภัยเพิ่มมาอีก เรียกว่าประเภท + เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมความคุ้มครองพิเศษบางประการเข้าไป ซึ่งก็แล้วแต่กรณีของรถยนต์ครับ 

Content Writer : Wasurat Ch. Drivemate 

 

เปรียบเทียบ-ประกันรถยนต์