Huwebes ng umaga, nakikinig ka sa paborito mong tugtugin habang binabagtas ang traffic sa EDSA. Maayos ang takbo ng lahat nang biglang “bang,” may bumangga sa iyo.

Bago ka pa mag-apoy sa galit dahil late ka na sa meeting mo, kumalma ka. Talagang nakakainit ng ulo ang masangkot sa isang banggaan, pero easy ka lang. Kami dito sa GoBear ay naghanda ng gabay kung paano mag-file ng car insurance claim.

Tumawag ng medical assistance

Tumawag ng ambulansiya at ng pulis at simulang alamin kung may nasaktan ba sa insidente. Ang susunod mong dapat gawin ay kunan ng litrato ang iyong sasakyan gayundin ang nakabangga mo, kasama ang plaka.

ambulance

Maari kang tumawag sa MMDA 1-3-6 upang makapagpadala ng medical team at imbestigador sa pinangyarihan ng aksidente

Kunin ang lahat ng impormasyong kaya mong makuha dahil kakailanganin ito ng mga car insurance companies. Kung may nakasaksi sa pangyayari, kunin ang kanilang contact numbers.

Ihanda ang mga mahahalagang dokumento

Bigyang pansin ang mga mahahalagang detalye gaya ng medical bills. Puwede ka ring pumunta sa istasyon ng pulis para mag-file ng police report. Makakatulong ito para makaiwas sa demanda at isang mahalagang bahagi sa pagfa-file ng car insurance claim. Ihanda ang mga dokumentong kakailanganin sa pagfa-file ng car insurance claim.

Narito ang mga kakailanganing dokumento sa pagfa-file ng Car insurance claim

• Kopya ng insurance policy at resibo (OR) ng pagbabayad

• Police Report

car insurance

• Larawan ng mga napinsalang bahagi ng sasakyan kasama ang plaka nito

• Larawan ng buong sasakyan kasama ang plaka

• Notaryo mula sa insurance company, kasama ang paglalahad ng mga pangyayari

• Estimate ng pagpapagawa

• Kung sakaling nagtamo ka ng pinsala sa katawan: kopya ng medical certificate, marriage certificate (kung aplikable), birth certicate, at certificate of employment (COE)

• Kung may namatay: Certified true copy ng death certificate at bill ng funerariya

Sa Pagpa-file ng claim para sa pinsala sa katawan o pagkamatay

Kung nasangkot sa isang aksidente na nagresulta sa pinsala sa katawan o kamatayan, makatatanggap ka ng claim letter mula sa third party na nagsasaad ng kanilang requirements. Tawagan ang iyong car insurance provider upang humingi ng taong maga-assist sa iyo sa pag-organisa ng iyong mga kakailanganing dokumento. Karamihan sa mga car insurance companies ay nagre-reimburse ng iyong mga nagastos hanggang sa limit ng iyong car insurance coverage.

Sa Pagpa-file ng claim para sa pinsala sa ari-arian

pinsala

Ang pagkuha ng larawan sa pinsala ng sasakyan ay makakapagpabilis ng pagproseso sa car insurance claim

Kapag nasiguradong ligtas ang lahat at lahat ng detalye kaugnay nito ay naisaayos na, tawaan ang iyon car insurance provider para humingi ng taong magi-inspect sa pinangyarihan ng insidente. May listahan ang mga car insurance companies ng mga otorisadong repair shops kung saan maaari mong dalhin ang iyong sasakyan para ma-estima ang mga gagastusin dito. Pagkatapos matantiya ang gagastusin, magi-issue ang kumpanya ng Letter of Authorization (LOA) para masimulan na ang pagpapagawa ng iyong sasakyan.

Sa Pagpa-file ng claim na hindi bunga ng aksidente

Bukod sa pagkakabangga, maramin pang dahilan para makakuha ng car insurance claim. Depende sa coverage mo, puwede ka mag-file ng claim kung ang sasakyan mo ay nasira sa baha, bagyo, lindol at iba pang Acts of Nature (AON). Madali lang mag-file ng claim kung ang sasakyan mo ay nasira dahil sa AON kung mayroon kang katibayan sa naganap na Natural disaster. Ire-require ka nilang dalhin ang iyong sasakyan sa kanilang authorized repair shop para ma-evaluate.

acts of nature

Ang Acts of Nature o Acts of God ay tumutukoy sa mga natural na kalamidad tulad ng baha at bagyo

Sa pagpa-file ng claim kapag ninakaw ang sasakyan

Hindi sana ito mangyari sa inyo, pero kung sakali mang mangyari, ang na niyong dapat gawin ay i-report ito sa kinauukulan. Pagkatapos ay kailangan mo o ng kinatawan ng car insurance company na pumunta sa Camp Crame para magpa-proseso ng formal alarm. Maaari kang tulungan ng car insurance company mo sa paghahanda ng mga sumusunod na dokumento:

• Orihinal na OR ng ninakaw na sasakyan

• Deed of sale

• Certificate of Encumbrance (kung kailangan)

• Kopya ng authenticated inspection report na may stencil ng numero ng makina at chassis

• Police Report

• Orihinal na car insurance policy

• Susi ng sasakyan

• Valid ID

Maghanda ng orihinal na kopya ng Certificate of Non-Recovery, kasama ang mga dokumentong nabanggit sa itaas. At panghuli ihanda ang lahat ng deductible bago i-proseso ng insurance company ang iyong claim.

Ang pag-invest sa car insurance ay magdudulot ng kapanatagan sa tuwing ikaw ay nasa biyahe. Makakatulong ito para maprotektahan ka sa mga aksidente, AON, pinsala sa ari-arian, maging sa pagnanakaw.

Sa GoBear, maaaring paghambingin ang mga car insurance, para mahanap mo ang gusto mong coverage na aangkop sa iyong pangangailangan at paraan ng pamumuhay.

GoBear team

GoBear team

GoBear Team - Our content creators collaborate to come up with finance articles that will make financial literacy a joy to learn and financial security an attainable goal.

MORE POST